nathalie-1170.png

– Mangfold lønner seg

Større mangfold i ledelsen gir bedre verdiskapning i bedriften. Likevel blir kun 4 % av verdens største selskaper ledet av kvinner, sier Warembourg i Maxus.

Hva er det egentlig som hindrer kvinner i nå toppen? 
Da Nathalie Eyde Warembourg flyttet til Norge for 20 år siden, tok det tid før hun fikk jobb. Hun ble stadig innstilt som nummer to i ansettelsesprosesser. Forventningene var at hun skulle akseptere en jobb hun egentlig var overkvalifisert for siden hun ikke var norsk. I dag er Nathalie administrerende direktør/CEO i Maxus. Med sin egen historie som bakteppe, jobber hun aktivt for et større mangfold i eget selskap og i bransjen generelt. Da Maxus fikk en kvinnelig global CEO for to år siden, Lindsay Pattison, ble større mangfold også et globalt mål i selskapet.

– Vi ser at det er flest jenter i mediebransjen. De kommer inn døren, men jo nærmere toppen du kommer i byråene, jo flere kvinner forsvinner.

Til tross for gode tiltak, krever det mer for å øke antall kvinnelige ledere
Hva var grunnen til det? Lindsay Pattison utviklet et stort coachingprogram i Maxus i samarbeid med selskapet «Shine for Women» med navnet «Walk the Talk”. 900 kvinner over hele verden skulle motiveres, støttes og utfordres til å sikte seg inn på lederjobber eller hjelpe andre til å gjøre det.

– Det viser seg at det ikke bare er praktiske hindre som står i veien for større mangfold i ledelse, det er ofte et indre hinder. «Walk the Talk» handler på ingen måte om likestilling, det dreier seg om personlig utvikling og hvordan hver enkelt kan være mer bevisst på egne muligheter og begrensinger. Hva du kan bidra med for bedriften? Hva ønsker du å oppnå? Det er coaching tilpasset kvinner.  

Hva er det som stopper deg?

«Walk the talk» er blitt en bevegelse i Maxus. De som har deltatt på programmet har coachet andre og blitt mer bevisst. Her handler det om å støtte og fremsnakke, både kvinner og menn, for større mangfold.

– Programmet er bygd opp av mange forskjellige oppgaver; Det handler blant annet om å adressere det som hindrer deg. Vi jobber i mindre grupper og tvinges til å svare ærlig på direkte spørsmål som: Hva er det som hindrer deg? Hva skal til for at du rekker opp hånden? Hva ønsker du å gjøre egentlig? Hva tror du kunne skjedd hvis du tok sjansen? Alle svar følges opp med et: Hvorfor det?

– Jenter har en tendens til å kun se det man ikke kan, ikke det man faktisk allerede kan. Derfor fokuserer vi kun på frykten i denne oppgaven. Samme type oppgaver fungerer også for menn!

«Walk the talk» ønsker å måle endringen blant deltakerne. Derfor svarer alle på før-og-etter-spørsmål. Ett år etter at programmet startet svarer 95 % at de føler seg styrket til å gjøre en endring, og 72 % har større tro på progresjon i egen karriere.

Ledere bygger ledere
Nettverkstankegangen er viktig i Maxus. Alle ledere skal bidra til å bygge mer mangfold og bidra til like sjanser for nye kvinnelige ledere.

– Jeg som leder har en succession plan med hvem som skal erstatte meg. Alle må ha tre mulige kandidater på listen og minst én kvinne. Det handler om bevisstgjøring. Hvis jeg som leder ikke ser noen gode kvinnelige kandidater, må jeg jobbe med rekrutteringen.

Warembourg tror at ledere i dag ikke er bevisste på statistikken.

– Vi har det helt fantastisk i Norge. Derfor tror vi at det ikke finnes noen hindringer for større mangfold i ledelsen. Men tallene er klare, og ingenting tyder på at vi har et mangfold i toppen. Derfor har vi alle et ansvar for å bidra.

WPP, med Sir Martin Sorrell i forsetet, har nå adoptert «Walk the Talk» på et globalt nivå for alle selskapene innenfor PR, reklame, medieinvestering og markedsanalyse. Mangfold gir bedre resultater, noe han er opptatt av1,2.

Nathalies tips til kvinner som ønsker seg lederstillinger

 • Vær ærlig med deg selv – hva er det du egentlig ønsker deg? Vær tydelig og sett ord på dine mål.
 • Adresser hindringene som står i veien. Hva er det som stopper deg? Hvorfor?
 • Hvem kan støtte deg? Kartlegg de du har rundt deg og lag en liste over dine støttespillere. De er ofte flere enn du tror.
 • Ta sjanser! Si ja til utfordringer selv om du ikke er 100 % sikker på at du vil mestre dem. For mest sannsynlig kommer det til å gå kjempefint.
 • Støtt andre kvinner. Vi kvinner er ofte hverandres største fiender.
   

Nathalies tips til ledere

 • Vær ditt ansvar bevisst! Større mangfold gir bedre avkastning. Derfor har du et ansvar for å bygge dette mangfoldet.
 • Kartlegg din egen bedrift – hvordan ser den ut med tanke på kjønn, alder, nasjonalitet, språk, utdannelse og erfaring?
 • Lag en liste over mulige etterfølgere til deg selv. Det vil synliggjøre hvordan mangfoldet er på toppen.
 • Gi sjansen til folk som ikke likner på deg selv – få med deg mennesker med ulik bakgrunn, utdannelse, alder, nasjonalitet, kjønn og erfaring.
 • Vær bevisst på at menn og kvinner har ulike indre stemmer. Kvinner trenger oftere en dytt eller to i ryggen på vei mot toppen. 
 • Gi rom til alle! Ikke bare lytt til den som snakker høyest. Vær bevisst på at vi alle er forskjellige – og det er ikke alltid at de klokeste rekker opp hånda først.

 

1Deloitte Global (2015) Women in the Boardroom: A Global Perspective: “Companies where women make up a third or more of board members significantly outperformed their rivals, with 53% more return on equity.”
2 McKinsey (2015) Diversity Matters
 Aktuelt