security-stor.jpg

Aller Media og personvern

Personvern har svært høy prioritet i Aller og vi har satt i gang et omfattende personvernprosjekt for å forberede oss til EUs personvernforordning GDPR

Personvern har svært høy prioritet i Aller Media. Derfor har vi iverksatt et omfattende personvernprosjekt for å forberede oss til EUs personvernforordning (General Data Protection Regulation, GDPR), og eventuelt EUs kommunikasjonsvernforordning (ePrivacy Regulation), som trer i kraft 25. mai 2018.

GDPR vil stramme inn dagens regelverk, og innføre en rekke nye plikter som vil gjelde både for oss, og for dere som benytter Aller sine plattformer for annonsering.

Det er viktig for oss at kunder, brukere og ansatte har tillit til at personopplysningene deres behandles på en trygg og lovlig måte. Både samfunnet og enkeltindivid stiller høyere krav til personvernet nå enn tidligere. Aller Media ønsker å leve opp til disse kravene.

Målet for personvernprosjektet er å sette oss i stand til å etterleve nye personvernregler. Sammen med samarbeidspartnere vil vi utvikle gode løsninger som legger til rette for smart interaksjon med våre abonnenter og andre brukere, slik at vi sikrer lovlig bruk av deres data.

Vi er i ferd med å revitalisere vår personvernorganisasjon, som skal sørge for at ny dokumentasjonen og nye rutiner implementeres og vedlikeholdes. I tillegg vil øvrige ansatte involveres i prosessen, slik at de som jobber med personvern i det daglige kjenner til Aller Medias plikter og individers rettigheter.

De nye reglene stiller strengere krav til samtykker som innhentes, til personverninformasjon som gis, og til at data ikke brukes for formål utover det de var samlet inn for. Dette vil påvirke våre annonsører. Det er blant annet varslet krav om opt-in-samtykker for bruk av cookies til markedsføring og retargeting osv.

De nye reglene stiller også strengere krav til databehandleravtaler. Dette vil kunne påvirke relasjonen mellom Aller Media og annonsørene.

Framover vil vi derfor se på behovet for å revidere dagens avtaler og retningslinjer for annonsører. Vi forventer at annonsører setter seg inn i og overholder slike avtaler og retningslinjer, samt det kommende regelverket.

Aller Media ser frem til konstruktiv dialog med annonsørene om hvordan vi sammen, på  best mulig måte, kan håndtere data som både ivaretar kommersielle interesser og et godt personvern.

Vårt Personvernombud er Lene Hordvik, mobilnr: 959 76 747. E-post: lene.hordvik@aller.com.  Hun kan kontaktes ved spørsmål om disse temaene.

 

 Aktuelt