glenn-carstens-peters-203007-1170.jpg

Bedre annonseopplevelse

Fra begynnelsen av 2018 vil Chrome ikke lenger vise annonser som oppleves for forstyrrende for brukere.

Vi i Aller Media er opptatt av våre lesere og brukere, og alt som bedrer opplevelsen av vårt produkt ønskes velkommen av oss. Gjennom Coalition for Better Ads og Google sin støtte i dette prosjektet, vil Google via sin nettleser Chrome i starten av 2018 hindre nettsteder å vise annonser som påvirker brukervennligheten. Her er eksempler på hva Coalition for Better Ads mener er forstyrrende annonser.

Aller Media har jobbet kontinuerlig med å kvalitetssikre våre rutiner for annonse de siste årene, nettopp for å sikre gode bruker- og leseropplevelser. Vi vil også denne gangen gå i dialog med våre annonsesamarbeidspartnere om hvordan vi kan skape en best mulig opplevelse og respons for våre felles kunder. I vinter gjorde vi tiltak i denne retningen med lansering av vårt innhold via AMP. AMP har som hovedfokus å øke kvaliteten for våre lesere både når det gjelder lastetid både på innhold og annonser.

 Aktuelt