1170x610_Databerikelse.jpg

Databerikelse – den optimaliserte visningen mot din målgruppe!

Aller Media opplever at etterspørsel og anvendelse av databerikelse vokser betydelig, og 2017 ble et gjennombruddsår i så måte.

Hva er så databerikelse og hvordan fungerer det hos Aller Media?

Roy Jespersen er Senior Innsiktsrådgiver i Aller Media, og gir deg her en grundig redegjørelse på disse spørsmålene.

Begrepet databerikelse har ikke fått sin egen definisjon på Wikipedia enda, men vi velger å definere det som et virkemiddel for økt presisjon, hvor det bidrar til å optimalisere annonsevisningene mot riktigst mulig målgruppe.

Typer av målgrupper man ønsker å treffe varierer stort mellom de ulike annonsører, og det betyr at vi i Aller jobber for å skape et bredt spekter av alternativer. Vi samarbeider med flere teknologipartnere for å få til dette, og per i dag jobber vi med både Google, Cxense, Enreach og Audience Project.

I Aller Media gir vi deg som annonsør alle muligheter, både til å bygge rask og stor dekning eller til å nå spesifiserte målgrupper med presisjon. Disse målgrupper kan være relativt store eller svært små, og det er hvem du ønsker å nå som avgjør hvilke type data vi anbefaler for å optimalisere dine annonsevisninger.

Databerikelse blir også benyttet for å personalisere den nye forsiden til Dagbladet, les mer her.

Førstepartsdata
Felles for våre data – Aller Data - er at de er førstepartsdata. Fra våre domener får vi alltid satt en cookie i alle typer av nettlesere uavhengig av device. Apple jobber iherdig for at sporing via cookie- teknologi ikke skal fungere og det betyr eksempelvis at deres nettleser, Safari, ikke setter tredjeparts- cookies. Data fra tredjepart er det bl.a. vanlig å kjøpe programmatisk, men da kan man ikke målrette annonser mot iPhone, iPad eller Mac. På enkelte av våre nettsteder benytter 60%-70% av leserne på mobil iPhone…

De data vi skaper på våre lesere er tilgjengelig for kjøp både programmatisk og direkte via våre selgere, vi lar deg som annonsør velge kjøpsmåte og gir deg uansett samme muligheter til å berike dine annonsevisninger. Data kan også benyttes på alle typer av display- og video- format, deriblant vårt prisvinnende format Fullskjerm.

Les mer om fullskjermformatet.

Typer av data
Avgjørende for å kunne tilby deg som annonsør gode data er kvalitet både i anskaffelse og anvendelse slik at data gir reelle resultater. I så måte jobber vi for å være helt transparente i metodene for anskaffelse og validering, og ikke minst at vi holder oss innenfor de retningslinjer vi blir pålagt fra internasjonalt hold via GDPR, e-Privacy med mer.

Vi anskaffer data på ulike måter, og med ulik presisjon, men den sentrale «nøkkelen» er den – eller de - cookies hver enkelt benytter på sine device. Noen data er rene atferdsdata hvor vi utelukkende vet noe om hva de enkelte cookies konsumerer av innhold. Da er det data siste 90 dager, med hovedvekt på siste 30, som ligger til grunn for kategorisering. Her har vi segmenter for mange attraktive annonsekategorier som mat, sport, mote med mer.

Når vi i tillegg kombinerer atferdsdata med en definert interesse- profil basert på semantisk analyse, er vi også i stand til å tilby et sett med interesse- segmenter som flere og flere annonsører ønsker å benytte. Dette kan være lesere som er interessert i brede tema som personlig økonomi, sport og musikk, til smalere tema som interiørdesign, aktivt villmarksliv eller oppussing og DIY.

Den kategorien som etterspørres i størst grad er demografi, den mest klassiske segmenteringsmetode. En bred kampanje vil i de fleste breddemedier treffe noenlunde 50/50 mellom menn og kvinner, men ved bruk av data kan vi garantere 75% treffsikkerhet på menn eller kvinner. Dersom du vil treffe smalt, eksempelvis «Menn/45+/høy inntekt» så utgjør en slik målgruppe ikke en større andel av befolkningen enn 4%. Likevel kan vi treffe med langt høyere presisjon, samt at vi konsentrerer visningene mest mulig mot denne kombinasjonen i stedet for helt tilfeldig fordeling.

Prediktive analyser
For å kunne vite noe om demografien til våre lesere er vi avhengig av kunnskap fra våre lesere. Dette anskaffer vi fortløpende gjennom undersøkelser hvor vi avdekker demografiske verdier som kjønn, alder, utdanning og mye mer. Denne kunnskap utgjør det som kalles for deterministiske data – det vi vet med sikkerhet. Selv om vi i Norge har over 300 000 besvarelser fra personer med aktive cookies siste 90 dager er dette for få å rette en annonsekampanje mot isolert sett. Gjennom avanserte algoritmer og prediksjonsanalyser fra våre teknologipartnere gjøres derfor en sannsynlighetsberegning mot øvrige cookies basert på mønster i atferd. Det medfører at vi i dag kan målstyre annonser mot mellom 80%-90% av vårt annonsevarelager.

Effekt av databerikelse
For de fleste annonsører er det interessant å vite noe om eksponeringsverdien en annonse har utover det som kan måles teknisk gjennom klikk og konverteringer. Definerte målgrupper opplever ofte langt høyere relevans til annonsebudskap enn øvrige og det å kunne konsentrere visningene mot ønskede og definerte målgrupper blir verdiforøkelsen. I mange tilfeller treffer 60%-80% av visningene i en kampanje utenfor ønsket målgruppe og denne andelen kan forbedres betydelig ved bruk av data. Det er på ingen måte slik at data er «den nye oljen» i forhold til annonsering. Avhengig av produkt/tjeneste, budskap og målgruppe kan det være helt riktig ikke å benytte data i det hele tatt. Eller velge fokus på kontekst i stedet. Men når reklame kan bidra til at din definerte målgruppe velger ditt produkt eller tjeneste foran din konkurrent, da kan også bruk av data være ett virkemiddel som optimaliserer din investering!

Er du også opptatt av kvalitativ måling av native content? Da må du lese denne, avslutter Roy Jespersen.

 Aktuelt