180208_inma_1170_a.jpg

Fullt hus på INMA og Aller faglige frokost om GDPR

GDPR er på vei - hva må gjøres før 25.mai?

I samarbeid med Aller inviterte Interesseorganisasjonen for digital markedsføring og kommunikasjon (INMA) til nok et givende frokost-seminar i Sjøfartsbygningen. Dagens tema var GDPR og foredragsholderne var Therese Fevang fra Bisnode, Lene Hordvik fra Aller og Thomas Horn fra Carat.

En klar plan

Lene Hordvik, Chief customer officer, har det kommersielle ansvaret for kundedata i Aller. Hun jobber tett både med redaksjonell og kommersiell ledelse for å utvikle, og gjennomføre kundestrategier som har som mål å engasjere, bevare og konvertere kunder til Aller sine produkter og tjenester. Nå synes hun det er på tide med en vårrengjøring.

- Det aller viktigste er først og fremst å få på plass dedikerte ressurser som er ansvarlig for gjennomføring av tiltak og leveranser, som for eksempel personvernombud eller en personverngruppe. Man må ha tilgang på juridisk bistand i prosessen og før du starter arbeidet er det fint å ha en klar plan som skal skape god oversikt og gode rutiner, sier Hordvik.

Fire faser for å komme i mål

Hordvik presenterte en prosess som var delt opp i fire faser. Mapping av systemer, GAP analyse og tiltak, produksjon og implementering.

- Man begynner med å kartlegge data og alle systemer, samle inn og strukturere systemene så de sorteres på fagområder. Jeg anbefaler at det gjennomføres en workshop med fagavdelingene og minner om at dette er en tids- og ressurskrevende prosess. Datasystemene kartlegges og det gjennomgås hvilke systemer som inneholder persondata og hvem som behandler dine data.

En kontinuerlig prosess

Funn gjort i fase 1 bør gi et klart bilde på tiltakene som skal utføres i fase 2.

- Det bør foretas en GAP analyse, gjort en risikoanalyse og iverksatt en tiltaksplan fordelt innenfor hvert fagomoråde. Dette er ansvaret til personverngruppa. Fase 3 er produksjon. Vi ønsker et klart bilde av det som må produseres, som malverk,dokumentasjon, rutiner og avtaler, samt teksniske løsninger. En produksjonsplan med budsjett og risikoplan kommuniseres internt og implimenteres som fase 4. Her lager vi en tidsplan med deadlines, tester tekniske løsninger som dataflyt, kvalitet og sikkerhet før det rulles ut og følges opp med fortløpende forbedringer.

Ikke undervurder kompleksiteten

Hordvik understreker at det er viktig å ha tilgang til kritisk kompetanse for gjennomføring.

- Alle i bransjen møter de samme utfordringene. Ikke vær redd for å spørre en god venn om råd, avslutter Hordvik.

Les om fordelene ved databerikelse

Les om hvilke muligheter brukerdata gir annonsører 

Les hva advokat Opdahl i Wiershold sier om GDPR her

Les hva Aller har skrevet om GDPR her.

 

 Aktuelt