GDPR.jpg

GDPR i Aller

Mye usikkerhet rundt GDPR, vi holder dere oppdatert de nærmeste ukene.

I mesteparten av Europa er GDPR nå innført og det nærmer seg tiden for at GDPR trer i kraft i Norge. Norge er ikke er medlem av EU, derfor vil GDPR først gjelde når forordningen formelt er innlemmet i EØS-avtalen. Det skjer trolig i løpet av juli.

Vi vet at det er mye usikkerhet rundt GDPR, og at det i tiden fremover vil kreve nye avklaringer og presisering angående dette temaet. Vi som publisist jobber nå for fullt for å sikre at vårt økosystem er i tråd med GDPR innen loven trer i kraft i Norge. Det vil i løpet av de neste to ukene komme mer informasjon fra oss, og vi ber dere ta kontakt dersom dere har spørsmål i tiden fremover.

Data Direktør Camilla Fuglem

Kontakt Camilla Fuglem for eventuelle spørsmål.

 Aktuelt