odahl_1170.jpg

GDPR-lovgivningen vil gi individet mer kontroll

For å etterkomme kravene til den nye GDPR-lovgivningen, må selskapene bli mer transparente om sin bruk av data, sier Rune Opdahl, partner i advokatfirmaet Wiersholm.

Advokat Rune Opdahl er spesialist innen media, teknologi og e-handel, var en av foreleserne under Den Store Annonsørdagen (DSAD) på Latter 12. oktober. 

Les saken og intervjuer fra DSAD 2017 her 

- Selskapene må bli mer transparente om sin databruk, slik at kunder og brukere på en enkel måte forstår hvordan og hvorfor data om dem brukes. I tillegg styrkes individene rettigheter, som rett til å få tilgang til sine data, rett til å bli glemt, rett til å motsette deg bruk av data og rett til dataportabilitet. Dessuten blir sanksjonsnivået dramatisk endret, fra dagens maksimalgebyr på kr 900 000 til et maksimalgebyr på det høyeste av 20 millioner euro og 4 % av global omsetning, sier Opdahl.

- Annonsørenes hverdag påvirkes av både teknologisk og rettslig utvikling. GDPR og evt. ePrivacy-forordning vil få konsekvenser for hvordan annonsører opererer. 

- Kravene til samtykker skjerpes. Altomfattende samtykker må byttes ut med konsise samtykker for ett og ett formål. Selskap må i enkle ordlag forklare sine brukere hva profilering innebærer. Brukerne skal gis rett til å motsette seg profilering.

- Utveksling av data mellom mediebedrifter, annonsører, byråer og plattformleverandører bør reguleres i nye avtaler. Utveksling vil kunne kreve samtykke. Brukere skal gis tydelig informasjon om hvem data hentes fra og hvem data utveksles til. 

- Det er forslått en ePrivacy-forordning med nye regler om cookies. Mens funksjonelle cookies ikke lenger vil trenge pop-ups, vil markedsføringscookies kreve uttrykkelig samtykke. Det er fortsatt uklart når forordningen blir vedtatt og hva det endelige innholdet vil bli.

GDPR-lovgivningen trer i kraft 25. mai 2018.

Les hva Aller har skrevet om GDPR her.

 

 Aktuelt