Aller_Camilla-Halleraker_1170.png

Header bidding

Hva er det og hva betyr det for deg som kjøper vårt varelager programmatisk?

Header bidding er en avansert programmatisk løsning som gjør det mulig for oss som publisist å tilby én visning til flere exchanger (digitale markedsplasser) samtidig, før vi gjør et kall til vår ad server DFP (DoubleClick For Publishers). Som et resultat av dette, kan vi slippe til flere kilder til etterspørsel i sanntid, på samme og rettferdige vilkår. Header bidding må ikke forveksles med header buying. Det er ingen som får kjøpt visningene før noen andre, men en får mulighet til å by på det samme varelageret. Per dags dato har vi en header integrasjon med Rubicon og Adform, men her vil vi mest sannsynlig koble på flere exchanger fremover.

Lik konkurranse på markedsplassene

Som kjøper av programmatisk varelager ønsker en å nå riktig person til riktig tid med riktig budskap og til riktig pris. Vi som publisist ønsker at den som er villig til å betale den høyeste prisen for den gitte visningen skal få muligheten til det, uavhengig av hvilken markedsplass en handler i. Header bidding gir oss denne muligheten. Med dette klarer vi å forvalte varelageret vårt på en bedre måte, som igjen gir større muligheter for deg som kjøper i de ulike markedsplassene. Tidligere var det slik at vår markedsplass i Adform var som en outlet å regne i henhold til tilgjengelig varelager. Nå er det lik konkurranse mellom de ulike markedsplassene.

First og second price auction

Dog vil det være ulike premisser som gjør seg gjeldene ut ifra hvilken markedsplass en handler i. Dette er det viktig at du som kjøper setter deg inn i, og at du legger kjøpsstrategier i henhold til dette. I markedsplassene hos Adform og Rubicon er det «first price auction» som er førende, mens det i Google Adx er «second price auction» som fortsatt gjelder. Ved second price budgivning er det vanlig å by med høye CPM’er, da en vet at en uansett ikke betaler mer enn det nest høyeste budet og på den måten sikrer seg den visningen. I en «first price auction» må en gjøre en kvalifisert vurdering på hva en faktisk er villig til å betale for den gitte visningen, i det gitte mediet. Det du byr, er det du betaler, om du vinner bud-konkurransen.

Om det er first price auction eller second price auction er uavhengig av hvilken DSP (kjøpsplattform) du bruker. Det er markedsplassen du handler i som er avgjørende. For eksempel om du kjøper fra Adform i Google Adx, er det second price auction som er gjeldende, men bruker en Adform DSP og kjøper i Adform marketplace er det first price som er gjeldende.

Har du spørsmål rundt dette er det bare å ta kontakt med meg

 

Camilla Halleraker

Head of Programmatic

 Aktuelt