Henrik, stor.jpg

Høstens mediestar hos Starcom

Heder og ære på Henrik i dag, da han ble høstens mediestar hos Starcom!
 

Bertel O. Steen teamet berømmer han for sitt gode og grundige arbeid.«Han er pro-aktiv, og følger opp aktivt hele veien, og tar virkelig ansvar fra start til slutt. Med Henrik som lead hos media, er vi trygge på at kampanjene vil levere» sier Thea Bjelland Spant i Starcom.
Gratulerer Henrik!😀

 Aktuelt