martin_stor_ny.jpg

«Jeg vil bli årets selger i Aller dette budsjettåret»

Martin Wenstad Janssen - årets selger i Aller 2017/2018

Hvert år kårer salgsavdelingen i Aller "Årets selger". Prisen skal løfte fram den medieselgeren som gjør en stor forskjell i sitt arbeid gjennom 12 måneder. Det er en pris som henger høyt og krever fult fokus gjennom året.

Martin har jobbet i Aller i 1 1/2 år og er nå strategisk konsernkundeansvarlig.

Juryens begrunnelse:

Snakk om å være ambisiøs fra dag én i budsjettåret. 156 % over budsjett. I oktober i fjor fikk salgssjefen klar melding: «Jeg vil bli årets selger i Aller dette budsjettåret» - intet mindre. Og jammen har han jobbet for det også! 1,5 år etter at han begynte i Aller, har han gjennomført og bestått MRA 1 og 2, og han var en av finalistene til Årets medieselger under mediekonferansen i høst.

Nysgjerrighet er et viktig stikkord når det gjelder Martin. Han stiller ofte spørsmålet hvorfor, ikke for å klage – men for å forstå, og har ofte en alternativ eller bedre løsning. Han er genuint opptatt av at vi skal bli bedre, og at ting er forståelige og tydelige for alle. Lett å forstå, lett å selge eller kjøpe. Han har deltatt i flere Aller-prosjekter, fra ung-satsning, til videoløsninger, nativeløsninger og effektcase, ofte på bakgrunn av sin nysgjerrighet og sine «hvorfor». Flere kundecaser er levert til «Aller Best» gjennom året, og han deler flittig av egne erfaringer, noe som gjør alle bedre. 

Martin har en svært god forståelse for data og programmatiske løsninger,  han ser hele kundereisen og alle sidene av reklamespendingen, også de vi ikke kan tilby. I Aller tar vi pulsen på kunder og byråer i vår årlige «KTI» (kundetilfredshestundersøkelsen)  – og der blir Martin trukket fram som et eksempel på en selger som alltid tilbyr gode alternativer.

Gratulerer Martin!

 Aktuelt