Kontinuitet fremfor kampanjer

– I de aller fleste bransjer kjøpes produktene til annonsøren hver eneste dag. Det betyr at du også må påvirke hver eneste dag.

Simen Kjær, Head of Media Innovation i Vizeum Norge var på besøk hos Aller for å snakke litt om hvordan de jobber, og hva han mener er viktig å fokusere på fremover. Han sier at veksten i det digitale og nedgangen i de tradisjonelle mediene ikke vil være like stor som før, men at de samme trendene vil fortsette.

En annen ting Kjær regner med å se mer av, er større fokus på bredde og kontinuitet, kontra det sterke kampanjefokuset som tradisjonelt har vært gjeldende.
– I de aller fleste bransjer kjøpes produktene til annonsøren hver eneste dag. Det betyr at du også må påvirke hver eneste dag. Da vil det være viktig med kontinuitet fremfor kampanjeaktiviteter.
Han sier at det er enkelte ting som gjør at man av og til trenger en kortsiktig kampanje, men kontinuitet vil være viktig.

AI kommer
AI brukes ikke mye i dag, men Kjær ser for seg at AI vil spille en viktig rolle i nær fremtid.
– Vi kommer til å bruke det i nær fremtid, først og fremst i forhold til rapportering og optimalisering.
Ved hjelp av AI kan man få den kunstige intelligensen til å hente dataene man trenger. Dette letter arbeidsmengden og gjør at man kan fokusere på å tolke og analysere data. Da kan man fortere agere på dataen man har og være mer rådgivere og konsulenter enn å bruke mye tid i tallmaterialet.

– Mediene viktigere en noen gang
Aller er en av de større aktørene i Norge og Simen Kjær mener mediebyråene er avhengige av gode relasjoner til mediene.
– Det som er viktig fremover er at mediene er proaktive og leverer løsninger som skaper enda større vekst for våre kunder igjen. Der må vi i byråene gå i oss selv, levere bedre briefer og jobbe tettere sammen. Mediene må ha kompetanse i forhold til god eksekvering, detaljfokus, optimalisering underveis i kampanjen og samtidig være en god rådgiver i sine egne medier, avslutter Kjær.

Se intervjuet med Kjær i videoen over.

 Aktuelt