180423_fure_1170.jpg

MediaMecca til Norge

Seminaret har hatt stor suksess i Sverige. Nå inviterer Dentsu Aegis til Norges første – og det blir et InnovationMecca 24. mai.

MediaMecca er en seminarserie som arrangeres på rundgang mellom ulike byrågrupperinger og vil ha ulike temaer.

– Det er altfor mange konferanser og seminarer som fokuserer på buzzord og inspirasjon med liten praktisk nytteverdi. Det har manglet en arena der markedsførere i næringslivet ser hvordan teknologien faktisk kan brukes. InnovationMecca vil ha fokus på det som er anvendbart i moderne marketing, og programmet har et tydelig fokus på det man kan oppnå i de ulike medieplattformene, sier Paal Fure, CEO i Dentsu Aegis og konferansier på landets første.

En møteplass for næringslivet

Hovedtyngden av deltakerne på InnovationMecca er næringslivet, kunder og aktører utenfor byråene. Når Dentsu Aegis arrangerer InnovationMecca 24. mai er det med marketinginnovasjon som tema. Fure ønsker å sette søkelyset på nødvendigheten av nytenking for å hevde seg i en stadig hardere konkurranse – men også for å belyse marketings bidrag i verdiskaping.

Fure mener blant annet at forståelsen for Marketing-technology må økes, og dette vil han sette på dagorden når Dentsu Aegis nå får muligheten.

– Martech-landskapet er et utrolig viktig økosystem med et nettverk av plattformer som skal gi kontroll, effektivitet, data og beslutningsgrunnlag.

Et av høydepunktene 24. mai er en spydspiss innen marketing-innovasjon, Stine Steffensen Børke fra Norwegian.

– Det er ikke mange som har hørt henne presentere hennes tanker og erfaringer, men nå får vi gleden av å høre om Norwegians imponerende reise inn i 25 land, og hvilke viktige marketing-innovasjoner som har vært avgjørende på den reisen.  Hun er vel den markedsdirektøren i Norge med størst ansvar både med tanke på økonomiske resultater og geografisk markeder (22 land) flest har mest å lære av.

Et sterkt nettverk

MediaMecca arrangeres på ettermiddagen og sklir over til å bli en sosial møteplass for deltakerne etter arrangementet.  

– Vi har god erfaring fra denne seminarserien i Sverige og har sett hvor godt dette fungerer. Nå har vi lyst til å være med på å skape en tydeligere delingskultur mellom næringslivsledere, rådgivere og medieaktører her. Vi vil bidra til at MediaMecca blir en anerkjent faglig arena og et sterkt nettverk.

Suksess i Sverige

Før Joakim Örnelid startet MediaMecca i 2014 besøkte han alt som fantes av events og seminarer i Sverige. Han spurte folk hva de likte og ønsket mer av.

– Det finnes utrolig mange events, men i Sverige var det faktisk behov for et event som MediaMecca. Vi fant et tomrom og har hatt stor suksess med alle våre 25 seminarer. Vi opplever at publikum melder seg på selv før programmet blir offentlig, og rekorden vår er et fullbooket event på 17 minutter, forteller Örnelid.

Man må bli invitert for å delta på MediaMecca, og det er nok mye av grunnen til suksessen.

– Deltakerne skal føle seg eksklusive. Hvis man ikke er partner eller får en VIP-invitasjon så kan man dessverre ikke komme på ett MediaMecca-event. Det er et lukket event og det å gi deltakerne en følelse av eksklusivitet er en av suksessfaktorene. En annen faktor er at MediaMecca er en konkurransenøytral arena der konkurrerende mediebyråer og de mediehus som er partnere sammen med markedssjefer, kan møtes å diskutere utviklingen fremover. Det er ok å gjøre noe sammen, lufte spørsmål og dele ideer. Man møtes for å drive utviklingen videre sammen. Og slike møteplasser finnes det ikke mange av i dag.

Aller Media er partner for MediaMecca i Norge.

 Aktuelt