Ulleroe-Carl-Fredrik_1170.jpg

Mer levende bilder og nye annonseformater

Strategisk salgssjef i Aller, Carl-Fredrik Ullerø, deler sine forventninger til høsten.

Som danskeid selskap har vi avvikende regnskapsår, som har sin start 1. oktober. Vi jobber derfor i disse dager med avslutning av det gamle Aller-året – og budsjettering av det nye.

Vi avslutter nok et år med store endringer i medielandskapet, og nok et år der vi har fått arbeidet i stort omfang med gode løsninger for våre kunder. "Kraften i Aller" blir stadig sterkere!

Vekst og nye formater
Når jeg tenker fremover, så er det noen ting som peker seg ut.

Først og fremst forventer jeg vekst og økte markedsandeler for Aller. Dette skal vi få til ved å gjøre kundene våre enda bedre kjent med hva "Kraften i Aller" kan gjøre for dem. Vi skal være i front i utviklingen av nye annonse-muligheter og levere på lesetid og inscreen.

Produktmessig tenker jeg på økningen av levende bilder i kombinasjon med nye formater.

I høst lanserte vi det nye formatet InRead Outstream, som er videoannonser i redaksjonelle artikler. Dette er et veldig spennende videoformat, som vi har store forhåpninger til. Her har vi muligheter til retargeting, databerikelse og å segmentere på siter og temaer, slik at du treffer leseren i riktig kontekst. Og det beste av alt er at her har vi et stort varelager!

Forsikringsselskapet HELP er blant dem som har testet dette og erfart god respons. Dette caset er også på shortlist til Medieprisen 2017.

Always on, content og casebygging
Vi jobber veldig tett med mange av våre kunder. Det vil vi fortsette med – og gjerne med enda flere. Vi ser at det er i tette samarbeid vi kan skape effektfulle løsninger og virkelig utnytte kraften i Aller.

En annen side av tett samarbeid er å bygge caser sammen. Casebygging er veldig nyttig læring og god inspirasjon for alle involverte parter, så dette vil vi fortsette å ha stort fokus på – blant annet i vår egen case-konkurranse Aller Best.

Vi ser frem til et nytt spennende Aller-år sammen med dere kunder og partnere!

God høst!

Carl-Fredrik Ullerø
strategisk salgssjef i Aller

 Aktuelt