ny-kk-1170.jpg

Norges største kvinnemagasin i nytt design

Nå går KKs papirmagasin offensivt ut med enda mer kvalitetsinnhold.

Papirmagasinet til KK har nå fått flere sider med nytt og spennende innhold og kommer nå ut hver 14. dag. 

Av nytt innhold kan lesere glede seg til bl.a. helse, karriere, økonomi, kommentarstoff – og litt mer «glam». I tillegg er moteseksjonen blitt større og mer variert. Det populære innholdet som skjønnhet, bli ny-reportasjene, interiør, reise og mat beholdes, men i nytt design.

Felles strategi
Samtidig styrkes KK.no, Norges ledende nettsted for kvinner, gjennom en fullintegrert redaksjon med en tydelig «digital first»-strategi og praksis.

– I praksis erfarer vi nå at nettsakene fra KK.no tilfører magasinet mer «spiss», og at magasinsakene tilfører nettstedet mer tyngde. En klar vinn-vinn-situasjon, forteller Gjyri Helén Werp, ansvarlig redaktør for merkevaren KK.

Digital first
– I KK.no har vi nå fått inn de dyktige skribentene fra print, som på sin side har hatt en bratt og god læringskurve når det gjelder nettjournalistikk og fokus på distribusjon, fortsetter hun.

Målet er å kunne jobbe ut ifra en felles, tydelig referanseramme som er inspirerende for alle.

– Som leder er det fint å se entusiasmen og forståelsen i redaksjonen for «digital first»-strategien, og at alle drar i samme retning, avslutter Werp.

 Aktuelt