1170x610MereteMLarsen.jpg

Ny strategi for mediebyråforeningen

Merete Mandt Larsen har ivaretatt Mediebyråforeningens (MBF) medlemmer siden november 2016. Hvordan har det gått?

Hvilke tanker har du gjort deg om perioden du har ledet foreningen?

- 2017 ble året jeg gikk opp løypen etter min forgjenger og gjorde meg mine erfaringer og tanker for hvordan foreningen skulle jobbe fremover. For å vite hvor man skal, må man vite hvor man står, så for første gang i historien gjennomførte vi en omdømmemåling for bransjen. Vi fikk en 0-punktsmåling på omdømme og fikk kunnskap om hva som driver bransjens omdømme. Dette har lagt grunnlaget for en ny merkevarestrategi, ny identitet og ny visjon som er; «den viktigste stemmen i kommunikasjonsbransjen». Som en konsekvens av dette arbeidet, kunne vi i år lansere en ny hjemmeside, som vi håper blir godt mottatt – ikke minst av annonsørene, som er hovedmålgruppen. Vi tror nemlig at gjennom å fokusere på det rent mediefaglige og øke kompetansen til annonsørene, vil vi gjennom det arbeidet også synliggjøre mediebyråenes viktige strategiske rolle i en bransje i stor endring.

I 2016 sa du at du ønsket å ha en tydelig stemme i dagsaktuelle saker. Hvordan synes du det har gått og hvilke erfaringer har du tatt med deg?

Jeg syntes året i så måte har gått bra. Vi har blitt sitert i flere medier flere ganger og opplever at vi stadig oftere blir kontaktet i forhold til dagsaktuelle temaer i tillegg til medieutviklingen. Gjennom mediebarometeret rapporterer vi hver måned. Når det er sagt, har vi en lang vei å gå med tanke på vår visjon. Det arbeidet har vi starte opp gjennom å ha utviklet en kommunikasjonsstrategi og plan som vi i disse dager følger rent operativt. Dette arbeidet skal vi evaluere ved å gjennomføre en ny omdømmemåling, for å se om vi har flyttet oss i riktig retning.

Hvilke ambisjoner har du for MBF i fremtiden og er det noen utfordringer du ønsker å fokusere ekstra på?

Ambisjonene er høye og vi ønsker å ikke bare være en forening, men en aktør, som er med på å sette dagsorden. Det betyr at vi må evne å fokusere på de sakene som er viktigst for våre medlemmer og sørge for at deres posisjon styrkes. Akkurat nå mener jeg at det er viktig å fokusere på GDPR. Ikke bare at personvernlovgivningen trår i kraft, men jobbe med hva det faktisk betyr rent operasjonelt i hverdagen. Dessuten har vi som forening, som på lik linje med alle andre, har tatt innover oss Metoo-kampanjen og jobber nå med å bygge kunnskap om dette temaet i samarbeid med advokatfirmaet Lippestad, vår juridiske samarbeidspartner. Det ligger mye god vilje til å ta dette på alvor, men det er viktig å sette lys på hvordan man kan etablere gode rutiner hvis varsler skulle komme, samtidig som vi må jobbe med forebyggende tiltak gjennom kunnskapsdeling og dialog.

Om du måtte trekke fram noe du er spesielt stolt av etter ett og et halvt år i MBF, hva hadde du da valgt?

Jeg er stolt av at vi har gjennomført omdømmemåling og som en konsekvens har kunnet utvikle en godt forankret kommunikasjonsstrategi og visjon, som gir oss en tydelig retning for hvor vi skal. Jeg sier alltid at «jeg ikke blir bedre enn menneskene jeg har rundt meg» og jeg syntes resultatet vårt etter drøyt ett år, viser at det har vært mange som har bidratt til at vi har kommet et godt stykke på vei, ikke minst et velfungerende styre.

Utover det er jeg stolt over at vi nå har fått digitalisert mediebarometeret og samlet all data tilbake til 1998. Det har gjort at vi enklere kan følge utviklingen, både per kanal og per år. Dette har gjort sitt til at disse tallene er tilgjengelig for flere.

 Aktuelt