innma_1.jpg

Sidevisninger har ingen verdi uten å vite hvor mye lesetid siden har hatt

INMA og Aller inviterte til faglig frokost med måling av engasjement som tema.

Hvordan skape engasjement blant 16 millioner unike brukere?

Jørgen Brunborg-Næss fra Aller presenterte mediehusets nye måltall – aktiv tid. I Aller-huset får journalister, selgere, ledere og redaktører kontinuerlige meldinger på engasjementet til leserne.

– 24 timer etter at en redaksjonell sak er publisert får journalisten en direktemelding på Slack med dataanalyse, inkludert lesetid og klikkrate. Det samme får rådgivere som jobber med content, slik at annonsører kontinuerlig kan følge med på kampanjen.

Brunborg-Næss var tydelig på hvilke målinger som betyr mest for annonsører:

– Sidevisninger har ikke noe verdi uten å vite hvor mye lesetid siden har hatt.

– Tid er vårt viktigste parameter for å måle engasjement, fortsatte Roy Jespersen fra Aller.

Han viste eksempler fra Aller Concept Store som har skapt både mye og lite engasjement hos leserne. Både Jespersen og Brunborg-Næss pekte på svakheter i Google Analytics når det kommer til måling av tid. Publikum fikk se et eksempel på en contentsak der Analytics viste at snittlesetiden var 3 minutter.  Aller sine egne målinger viste at leserne hadde brukt 1,10 minutter aktiv tid på saken. Og det er nettopp dette tallet som viser engasjementet til leserne.

Lise Tangen Hansen fra Penetrace påpekte viktigheten av å ha definerte mål. Man må definere forretningsmål, markedsmål og kommunikasjonsmål. Hansen pekte på to utfordringer knyttet til effektmåling:

– Man må finne forbrukerne som har vært eksponert for kampanjen og snakke med mange nok.

I tillegg til forbrukertester, vil modellering være viktig for å samle nok data.

– Uten modellerering vil det være umulig å avdekke effekt fremover, avsluttet Hansen.

Igor Pipkin fra Amedia delte også hvordan hans mediehus måler engasjement. Amedia har en lojalitetsindeks som sier noe om lesernes engasjement i forhold til hvor lenge de har vært abonnent. Hos de som har vært abonnent i mindre enn hundre dager er lojaliteten lavest. Deretter øker det, og de mest lojale har vært abonnenter i tre år. Amedia har også fokus på å måle ulike gruppers engasjement. Ved å ha fokus på antall saker til en viss gruppe, for eksempel et alderssegment, ser de at engasjementet kan økes.

 

 

 Aktuelt