LederPer_680x310.png

Sterk digital vekst kompenserer papirfallet i Aller Media Norge

Få, om noen, mediehus klarer i disse tider å kompensere redusert annonseomsetning på papir med vekst på digitale flater. I Aller Media klarer vi nettopp det!

Mer enn 1,8 millioner daglig
For Dagbladets del er det større vekst digitalt siste året enn det er nedgang på papir. For Aller Medias produkter er det hårfint under. Samlet ender året annonsemessig som i fjor.

Ukentlig når mediehuset Aller ut til 2,5 millioner unike personer med papirproduktene. Det samme gjør de digitale produktene: når ut til 2,5 millioner unike brukere hver uke. På dagbasis når produktene ut til flere enn 1,8 millioner mennesker. Med en portefølje sammensatt av breddeprodukter og målgruppeorienterte produkter, fungerer våre løsninger effektivt for annonsørene.

God match for stadig flere annonsører
Automatisert kjøp og høy dekning, kombinert med lav frekvens, gir en høy kostnadseffektivitet for alle som vil bygge rask dekning på digitale flater. Når dette kombineres med sterke målgruppe-siter med overvekt av kvinnelige brukere, så matcher kombinasjonen av våre nettsteder svært godt for mange annonsører. Heldigvis er stadig flere mediebyråer og annonsører oppmerksom på denne kombinasjonen.

At vi binder det hele sammen med Googles teknologi, har tilgjengeliggjort løsningene på en god måte for mange.

Papir fortsatt viktig
Papirporteføljen skal heller ikke glemmes. Ja, det er et faktum at det er gradvis færre som leser på papir. Likevel er det fortsatt svært mange. Det selges fortsatt rundt 400.000 eksemplarer av Dagbladet hver uke.
Den største av disse dagene er Helgeavisa med Magasinet - originalen av avismagasiner! I Aller Media selges det fortsatt mer enn 16 millioner blader i året. Med andre ord: folk leser fortsatt på papir! Spesielt gjelder det for voksne og kjøpesterke mennesker.

Med dagens pressede annonsepriser på papir, mener jeg alt for mange går glipp av lønnsom annonsering rett og slett fordi papirkanalene underfokuseres.

Hvis du synes effektive og lønnsomme løsninger høres spennende ut, vil vi gjerne fortelle deg mer om alle mulighetene du har til å kommunisere med dine kunder via ett eller flere av våre produkter! Kontakt oss på 24 00 10 00 eller finn din kontakt her.

Ha en god dag!
Vennlig hilsen
Per Brikt

 Aktuelt