Linn-Beate-Rosmer_1170.jpg

Video på alle flater

Video leder ikke bare til handling. Det er også fantastisk til å formidle informasjonen på en tydelig og visuell måte.

Video har i lang tid blitt spådd en stor og lysende fremtid, og omfanget av digitale videoformater er fortsatt meldt å øke. Fra å tilby dedikerte videoprodukter på dedikerte plasseringer,  tilbyr Aller nå video på alle våre flater.

Den tekniske utviklingen har ført oss dit at vi i dag leverer videoannonser crossdevice uten lastetid, noe som igjen medfører en god inscreen.

Hvis en ser bort i fra vanlig preroll, var outstream-produktet vårt første skritt inn mot det å skulle skape et større videounivers. Som nevnt har vi lagt til rette for videoannonser på så godt som alle våre annonseflater. Ved å kjøre video i HD-format i store produkter som fullskjerm, kommer premiumproduktet frem i sitt rette element. Og det gir gode resultater!

Virkningsfullt

Det er ingen tvil om at video er virkningsfullt. Det leder ikke bare til handling, men det er også fantastisk til å formidle informasjonen på en tydelig og visuell måte. Ny teknologi gir oss nye muligheter til å levere en "TV-reklame" direkte inn på våre flater uten at filen blir for tung. Vi kommer gjerne med innspill til små justeringer som bidrar til at budskap og annonsør blir like tydelig digitalt som på TV. Ett enkelt grep er å legge til annonsørlogo og evt. budskap i begynnelsen av filmen, slik at dette kommer tydelig frem i annonsen. Vi har tett samarbeid med produksjonsbyråer som gjør at vi enkelt kan tilby disse løsningene.

Aller er godt rustet

Vårt inntrykk er at flere og flere produksjoner innen TV-reklame tenker bredere og sentrerer hovedbudskapet i filmen, slik at den enkelt kan overføres digitalt. Og så må vi ikke glemme at digital videoreklame også tilbyr noe TV ikke kan: nemlig interaktivitet i annonsen, og det å lede direkte lede inn til butikk. I tillegg er det flere segmenteringsmuligheter digitalt. Vil også trekke frem at vi har den beste ekspertisen i faget på plass her i Aller: Gøril Karlsen Thu og Håkon Eikesdal. De har stor kunnskap på området, både faglig, kreativt og strategisk. I tillegg til teknisk tilrettelegging ved Carina Friis Thomassen, gjør dette oss godt rustet for å gå en videofremtid i møte.

 

Linn Beate Rosmer

Leder Ad Operations

917 73 953 // linn.beate.pettersen@dagbladet.no

 Aktuelt