clickTAG

Hvordan integrere clickTAG i flash-annonse
Clicktag er en variabel som gjør det mulig å registrere antall klikk på en flash-annonse.
Koden legges til som en action for en knapp. Dette kan gjøres på følgende måte:
on (release) {
getURL(clickTAG, "_blank");
}

Hvis det er ønskelig at annonsen skal kobles til flere forskjellige linker, kan dette
gjøres ved å integrere flere clicktagger som nummereres (se eksempel under):

on (release) {
getURL(clickTAG1, "_blank");
}
on (release) {
getURL(clickTAG2, "_blank");
}
Osv.

_blank gjør at linken åpnes i nytt vindu. Dette er påkrevd.


Actionscript3, AS3:
NB! Annonser produsert i AS2 er fortsatt anbefalt fordi clickTAG i AS3 kan havne i pop-up-blocker i enkelte nettlesere. Brukes derfor på eget ansvar!

1. Velg objektet du ønsker å bruke, og gi det et " instance name".
2. I AS3 er det ikke mulig å legge scripts direkte på en knapp. Derfor må du først velge riktig frame i hovedscenen (for eksempel laget som inneholder knappen), og legge inn følgende kode i actionscript-panelet:

var request:URLRequest = new URLRequest(root.loaderInfo.parameters.clickTAG);
myButton.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, tracker);
function tracker(event:MouseEvent):void {
navigateToURL(request, ”_blank”);
}

Viktig: Endre variablen “myButton” med navnet du satte under punkt 1.

 Aktuelt