Følgende regler gjelder for avbestilling og reservasjon.

AVBESTILLINGER 

Ved avbestilling eller endring av kampanje senere enn 10 dager før kampanjestart, faktureres hele beløpet som opprinnelig avtalt. For avtaler med varighet på en måned eller mer gjelder gjensidig oppsigelsefrist på 1/3 av den totale avtaleperioden. Merk: Dette gjelder i de tilfellene avtalen har begynt å løpe. 

Reservasjon av faste formater:
Alle reservasjoner som ikke er bekreftet med booking til AdOperations innen 10 dager før kampanjestart, slettes automatisk.

Reservasjon av visningsbaserte formater:
Alle reservasjoner som ikke er bekreftet med booking til AdOperations innen 3 uker (21 dager) før kampanjestart, slettes automatisk

Materiellfrist, ordinære annonser (jpg/gif/flash): to arbeidsdager (48 timer) før innrykk.

Materiellfrist, kompliserte annonser: Etter avtale, inntil fem arbeidsdager.

Alt materiell sendes: traffic@dagbladet.no