jeger_1920.jpg

Størst på jakt

Størst på jakt!

Magasinet JEGER er Norges største jaktblad. Det å gå på jakt har sterke tradisjoner i Norge, og årlig legger 200 000 nordmenn kursen ut i skog og på fjell.

Jakten er et kjærkomment avbrekk i en travel hverdag, og selv om leseren ikke har det samme behovet matauken i dag som i tidligere år, er selve jakten et sterkt fundamentert gode i den norske folkesjela.

Derfor er det ikke rart at JEGER har blitt et viktig magasin for mange.

Med 10 utgivelser i året, i tillegg til spesialutgivelsen «Elg, hjort og Rådyr» og den klassiske JEGERboka, er JEGER det største varemerket spesialisert for jakt i Norge.

For annonse, kontakt HS media.