kkmamma-topp.jpg

For mor og barn

KK Mamma er nettstedet der gravide og småbarnsforeldre skal være sikre på at de finner trygg helseinformasjon og gode råd om barneomsorg og oppdragelse.

KK Mamma er en komplett nettressurs for alle som ønsker, venter eller har barn 0-6 år.

Trygg helseinformasjon
KK Mamma er tidligere Mammanett som ble grunnlagt med mål om å spre nyttig og god informasjon om helse til gravide kvinner eller foreldre hadde små barn. Redaktøren av nettstedet er også utdannet psykiatrisk sykepleier.

KK Mamma setter høye krav til helseinformasjonen. Eventuelle helsemessige anbefalinger skal være i tråd med hva norske offentlige helsemyndigheter anbefaler. I helserelaterte artikler ligger det en henvisning til kilder nederst på siden.

Tidsskrift for Jordmødre: KK Mamma, tidligere Mammanett.no, er beste norske nettside for gravide
April 2009 gjennomgikk Tidsskrift for Jordmødre norske nettsider med graviditetsinnhold, og KK Mamma ble utropt som beste norske nettside for gravide. Mammanett er stolt over denne annerkjennelsen og har beholdt denne posisjonen også i dag.

Kåret til helsenettsted med høy kvalitet
Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring, Helsebiblioteket, SMIL (Skandinavisk medisinsk informasjon for legfolk) og Sykehuset Innlandet HF gjennomgikk våren 2010 skandinaviske nettsteder med helseinnhold. Mammanett, nå KK Mamma, oppnådde høyest mulig totalvurdering "Høy kvalitet", og var beste norske nettside totalt på tilgjengelighet.

Spør helsepersonell
I forum kan brukerne stille spørsmål og få svar fra jordmor og ernæringsfysiolog, uten kostnad. Vi arrangerer også jevnlige nettmøter hvor brukerne kan stille spørsmål til psykologer, gynekologer, leger, jordmødre, ernæringsfysiologer og pedagoger.

Hva med pappa?
KK Mamma er laget for og av kvinner, men alle pappaer er hjertelig velkommen til å benytte våre nettsider og sosiale fellesskap. Vi har flere aktive pappaer i vårt forum og et eget Pappapanel som gir råd og tilbakemeldinger til alle som ønsker et mannlig synspunkt på en problemstilling.

KK Mamma mener pappa er like viktig for barnet som en mamma, men KK Mamma ønsker likevel å være et nettsted som setter spesielt fokus på mammas kropp og helse.

Trykk her for priser og annonseformater