kia_1170x610.jpg

Kraften i Aller er et stort «univers» som inneholder en mengde produkter og tjenester -  en god handel satt i system!

Aller Media har sterke mediekanaler, verdens fremste annonseteknologi og hele 2,8 millioner lesere.
Sammenhengende helhet
Men det er mer enn bare mediekanaler, teknologi og mange lesere som utgjør "kraften". Det handler også om høy kompetanse, godt håndverk, innovasjon og arbeidsverktøy satt i system.
 
- Norges fremste content marketing-miljø med spisskompetanse på levende bilder.
- Sterk faglig miljø på programmatic
- Databerikelse som øker treffsikkerheten mot målgruppen.
- "Aller Live" – gode muligheter innen store event.
 
Aller er et innovativt, multimedialt mediekonsern, og i det moderne mediehuset på Hasle jobber en mengde erfarne markedsfolk – avdelingen som skreddersyr "Kraften i Aller" til det som gir dere mest igjen for investeringene.
 
Vi kan lage skreddersydde konsepter med  innhold  – og sette sammen de løsningene som gjør at deres budskap når frem til riktige målgrupper – til riktig tid – i riktig modus. Som digitale annonser, som annonsørfinansiert innhold, som printannonsering, på event-arenaer eller hvor det måtte være mest hensiktsmessig.
 
Alt dette i sum er KRAFTEN I ALLER!

 

alt
Blant over 30 kanaler får dere bred dekning, spissede nisjer og "Aller data", som øker treffsikkerheten mot riktige målgrupper, til riktig tid, i riktig modus.

 


Se "KRAFTEN I ALLER" på ett minutt.