Skisse over toppbanner og wallpaper

Toppbanner og wallpaper leveres i to filer (980x150/980x300 + 1920x1000), med en samlet kb på maks 300.

Wallpaper er et veldig bredt format, og synligheten av dette formatet avgjøres av brukerens skjerm og oppløsning. Tenk derfor at det viktigste innholdet bør legges nærmest midten/det redaksjonelle innholdet på Dagbladet (formatet midtstilles). Eksempelet fra Bunnpris under illustrerer dette – tekst og informasjon inn mot midten, og bakgrunn som fyller resten.

 

 

 

alt

alt

 Aktuelt