viover60_1920_ny.jpg

Norges største for 60+!

VI OVER 60 har vært på markedet i 34 år. 

VI OVER 60 Norges største månedsmagasin for kvinner og menn 60+ og omtrent hver tredje kvinne og mann i Norge i målgruppen leser bladet.

Leserne får gjennom VI OVER 60 et livsbejaende magasin i en positiv, nær og personlig tone, som inspirerer, er til nytte og et stemningsløft.

VI OVER 60 gir nyttig informasjon som skaper merverdi for leseren relatert til deres livsfase, med spennende vinklinger i artiklene og tidsriktige temaer.

Stoffmiksen består av helse- og forbrukerartikler, rett & riktig (arv, pensjon og juridiske og økonomiske spørsmål), spennende hverdagsmennesker og reisereportasjer.

For annonse, kontakt Vi over 60.