Segmentation

NTB 1639609894

Here you will find many different options for optimizing your ad impressions to the right readers.

Kjøp av våre segmenteringsmuligheter
Alle våre segmenteringsmuligheter har stort sett et påslag i pris, og påslaget varierer med hvor høy presisjon de ulike segmenter gir. Vi kan benytte alle former for segmentering på kampanjer som kjøpes direkte, samt kampanjer som kjøpes programmatisk via DV 360 (PG eller deals). Øvrige kjøpsplattformer vil også tilby noen av segmenteringsmulighetene.

Datakvalitet

Timon studler AB Ga Vh Jxw DQ unsplash

Hvordan vet vi det vi gjør om våre innloggede lesere?