Allers

Allers har alltid spilt en viktig rolle i norske kvinners hverdag og er fortsatt et ukentlig must for veldig mange.

 • Format

  Utfallende/ brutto

 • 2/1-side

  426 x 288 mm

 • 1/1-side

  218 x 288 mm

 • 1/2-side bredde

  218 x 143 mm

 • 1/2-side høyde

  110 x 288 mm

 • 1/3-side bredde

  218 x 100 mm

 • 1/3-side høyde

  77 x 288 mm

 • 1/4-side bredde/ firkant

  110 x 143 mm

 • 1/4-side høyde/ spalte

  60 x 288 mm

Rutiner for merking av annonser

Vi gjør oppmerksom på at annonser med redaksjonelt tilsnitt og/ eller uten klar avsenderidentitet, skal merkes med ordet Annonse. Annonsen merkes med fonten Helvetica LT Std Bold, 12 pkt versaler og i sort.

Ved urolig bakgrunn kan merkingen legges på en hvit tonflate/boks (22 mm x 4 mm) med sort tekst. Teksten midtstilles i boksen (horisontalt og vertikalt) og plasseres øverst i ytterkant, avhengig av om det er en høyre eller venstre side. Annonsene blir merket hos oss. Men om dere ønsker å lever den ferdig merket, så må den leveres som en åpen pdf der merkingen kan flyttes avhengig av om den plasseres på høyre eller venstre side.