Priser Dagbladet "StickOn" på forside (kun Østlandet)

  • "StickOn" - på første siden - mange ulike muligheter

    Netto kr 85 000 (Hverdag)

  • Som vist: 64mm x 64mm inkl. 4 farger trykk og distribusjon

  • *Når ingen andre førstesideannonser

  • **Skråing, 107 mm h, oppslaget måles 522 mm b x 365 mm h