Vi benytter Google Doubleclick for Publishers.

Aller benytter Google Doubleclick for Publishers (DFP) som annonsestyringssystem. Via DFP styrer vi annonser på alle digitale plattformer som desktop, tablet og mobil og video.

Felles annonsestyringssystem betyr at vi har kontroll over dobbeltdekningen mellom nettstedene på visningsbaserte kampanjer. Vi kan planlegge din kampanje med det antall annonseeksponeringer per unike leser som du vil ha. Gjennom DFP har vi kontroll på kampanjeplanlegging, utsolgtgrad, leveransesikring, dokumentasjon og rapportering. Vi benytter også Googles avanserte algoritmer for å matche annonser mot de leserne som har størst sannsynlighet for respondere på annonsørens budskap enn andre. Standard rapportering viser antall visninger, klikk, klikkrate, unike brukere på kampanjenivå og daglig annonseleveranse.

Les mer om forskjeller i kampanjestatistikk i fanen under.