Aller Best 2023

Q-meieriene stakk av med seiren for Aller Best 2022!
Q-meieriene stakk av med seiren for Aller Best 2022!

Hva er Aller Best?

Aller Best er en casekonkurranse for kampanjer kjørt i Aller Media, hvor vi hedrer de beste casene kjørt gjennom året.

Her blir de gode ideene, de kreative løsningene og resultatene som følger, vurdert og premiert av en kompetent jury. Utdelingen bidrar til inspirasjon og læring, og er en god måte å fremheve mulighetene i Aller Media – både internt og eksternt.

Kåringen

Hvert kvartal kåres det beste caset som går til finalen. Til slutt kåres vinneren av Aller Best. Vinnerteamet premieres med en fin premie.

Casene skal være gjennomført og med resultater kjørt i Aller sine kanaler i tidsperioden januar 2023 – desember 2023.

Juryen 2023

Juryen består av interne fra Aller Media hvor juryleder er Chris Tallerås Steen og tre eksterne medlemmer, som i år er Sverre Vinje, kundedirektør i Carat, Tale Gjøvik, Business Director i Starcom og Bjørn Devold Eidsvig, Strategisk rådgiver i OMD.

Casene vurderes etter følgende kriterier:

  • Utfordring
  • Mål
  • Innsikt
  • Løsning
  • Resultat
  • Presentasjon

For mer informasjon om Aller Best, kontakt din faste rådgiver eller Sara Berg. Se kontaktinfo her >