ord og uttrykk.jpg

Ord og faguttrykk

Oversikt over fagutrykk i mediebransjen

I en hverdag der den teknologiske utviklingen går så raskt som den gjør, kan det være vanskelig å henge med i svingene. Alle fag har sitt eget språk, og for å gjøre det digitale universet litt enklere, finner du her en oversikt over de mest vanlige faguttrykk i mediebransjen.

Mediebyråforeningen

 Aktuelt