Hvordan vet vi det vi gjør om våre innloggede lesere?

Alle lesere som logger seg inn på et nettsted eid av Aller Media gjør dette via sitt mobilnummer gjennom aID. Dette gjør oss i stand til å gjøre oppslag mot offentlige register og berike vår kunnskap på hver enkelt. Vi benytter Bas Kommunikasjon/Data Factory som leverandør til dette.

De data som kan benyttes direkte fra slike register blir det vi kaller for «skarpe» data, eller deterministiske data. Dette er noe vi vet med sikkerhet. Enkelte data i offentlige registre er det ikke mulig å benytte direkte av personvern- hensyn. Det gjelder eksempelvis data fra Skatteetaten knyttet til inntekt. Slike sensitive data anonymiseres og grupper av individer tildeles en snittverdi slik at dataen ikke lenger er en personopplysning. Selv om vi da ikke har «helt skarpe» data er likevel presisjonen høy.

Det samme gjelder data som skapes av våre leverandører basert på en kombinasjon av ulike typer av offentlige register. Dette er eksempelvis data på livsfase som er skapt ved hjelp av algoritmer og maskinlæring. Disse modellene evner også å treffe med høy presisjon.

Segmentering

Segmentering

Aller Media sitt totale medieunivers er stort, og iblant er det ønskelig å segmentere seg ned for å spisse sin annonsekommunikasjon. Her finner du mange ulike muligheter for å optimalisere dine annonsevisninger mot riktigst mulige lesere.