Bolig

Måten vi bor på fører til mange valg vi tar, så les her om hvilke muligheter du har for å målrette kommunikasjonen mot bolig.

Data om bolig er anonymisert av personvernhensyn, men basert på gode modeller er det fortsatt høy presisjon i sannsynlighetsberegningene.

Pristillegg: 30 CPM

Eier egen bolig

Hus / rekkehus / leilighet

Eier egen hytte

Flyttet siste tre mnd