Demografi - predikerte brukere

Vi benytter også prediksjon for å nå lesere som ikke er innlogget. Les her hvordan du kan nå menn/kvinner som ikke er logget inn.

Basert på atferd og en del andre signaler kan vi predikere våre lesere (leserens førstepartscookie) til å være mann eller kvinne. Dette er en probalistisk metode som krever et minimum av artikkel- lesing for at algoritmene skal bli gode. Presisjonen er ikke på samme nivå som for en innlogget bruker, men vi evner å predikere rimelig godt med 75% treffsikkerhet. De cookies som ikke når dette nivå får ingen prediksjon.

Prispåslag 15 CPM

Kjønn: Mann / kvinne

Alder: Under 45 år og over 45 år.