Geografi

Hvor man bor kan ofte ha noe å si for valg og atferd. Les her hvilke muligheter det gir deg.

Geografi- Innloggede brukere

Å treffe de innloggede brukerne basert på geografi tar utgangspunkt i adressen knyttet til mobilnummer. Også her er det anonymisering involvert av personvernmessige årsaker, men det er høy presisjon på modellene som benyttes for å fastslå bosted.

Prispåslag: 30 CPM

Kommune / By

Geografi- Ikke innloggede brukere

Google benytter ulike tekniske metoder for lokalisering for å fastslå en geografisk posisjon avhengig av device. Her benyttes bl.a. IP- adresser for PC’er og det er fire nivåer som kan benyttes til målretting.

Prispåslag 15 CPM

Land / Fylke / Kommune / By