Hyperkontekst

Kontekstuell annonsering er en form for segmentering som gir en optimal relevans mellom redaksjonelt innhold, leser og annonse. I Aller Media har vi utviklet vår egen løsning vi kaller «hyperkontekst» som baserer seg på en semantisk analyse (meningen i språket) for å tolke innholdet i våre medier.

Hva er verdien med kontekstuell annonsering?

Ordet «kontekst» stammer fra latin – contextus – som betyr sammenveving, og med kontekst menes da den sammenhengen noe befinner seg i. I digital markedsføring betyr det at en annonse kan utformes til å kommunisere noe som har en sammenheng med innholdet man leser. En slik kommunikasjonsform skaper en tydelig relevans mellom innhold og annonse, og undersøkelser viser at en annonse levert i en slik kontekst også skaper en opplevd merverdi for leser.

Kontekstuell annonsering vil kunne ha en verdi gjennom de fleste faser av kjøpstrakten/merkevaretrakten. Kontekst kan benyttes som en «always on» løsning hvor oppgaven er å assosiere seg opp mot tema/kategorier over tid, eksempelvis knytte et merke av solkrem til relevant innhold om sol året rundt. I tillegg kan kontekst treffe tett på kjøpstidspunkt av solkrem med mer taktiske budskap for merket når man i tillegg hensyntar sesong, vær og ferieavvikling.


Hyperkontekst – hvordan fungerer språkmodellen?

En artikkel har sjeldent bare en gitt kontekst, den kan fort bestå av flere. Semantikk er læren om språkets innhold, sammenhengen mellom ord, fraser og setninger og deres betydning eller mening. Vi i Aller Media benytter en semantisk analyse for å avdekke de ulike kontekster og har utviklet vår egen språkmodell (Large Language Model – LLM) som klassifiserer innholdet til gitte kategorier ved hjelp av maskinlæring. Vi har benyttet over 100 000 artikler som «mat» for modellen og klassifiserer fortløpende våre artikler inn i over 30 kategorier som er høyaktuelle for et bredt spekter av annonsører.

Selve klassifiseringen gjøres med høy grad av presisjon og «hyperkontekst» gir deg som annonsør en mulighet til å:

 • Optimalisere dine annonsevisninger mot et segment av lesere som treffes i en optimal kontekst.
 • Skreddersy annonsekommunikasjon til å skape økt relevans og merverdi for leseren.


Følgende kategorier er per i dag pre- definerte:

 1. Entertainment & Celebrities: These categories all revolve around entertainment industry personalities, events, and trends.
 2. Crime & Law: This category focuses on legal matters and criminal activities.
 3. Fashion & Trends: Covers both fashion trends and style developments.
 4. Finance & Economy: These categories are closely related as they all pertain to financial matters.
 5. Health & Wellness: These categories relate to health, fitness, and overall well-being.
 6. Food & Cooking: Involves culinary topics, recipes, and cooking techniques.
 7. International Affairs & Politics International Affairs & Conflicts, US Politics: Both cover political and international relations topics.
 8. Labor & Work: Focuses on employment, workplace issues, and labor-related topics.
 9. Royalty & Monarchy: Pertains to royal families and monarchies around the world.
 10. Sports & Athletics: These categories cover all types of sports and athletic competitions.
 11. Technology & Development: These categories involve advancements in technology.
 12. Art & Culture: These categories relate to artistic expression, cultural practices, and body modification.
 13. Travel & Transportation: Focuses on travel destinations, transportation methods, and related topics.
 14. Relationships & Sex: Both involve interpersonal connections and dynamics.
 15. Music & Song Contest: Focuses on music-related topics and competitions.
 16. Weather & Environment: Deals with weather patterns, environmental issues, and climate-related topics.
 17. Automotive & Vehicles: Involves automobiles, vehicles, and related topics.
 18. Wealth, Business & Miscellaneous: These categories encompass a wide range of miscellaneous topics including business, wealth, and other miscellaneous topics.
 19. Television & Programs: Covers television shows, programs, and related entertainment content.


Prispåslag: 30 CPM