Livsfase

Hvilken livsfase en befinner seg i gjør at behov, fokus og forbruk varierer stort. Les her hvordan du kan treffe innloggede brukere i ulike livsfaser.

Data om livsfase er skapt basert på maskinlæring på tvers av flere ulike offentlige registre for å kunne definere hver enkelt person inn i respektive faser. Presisjonen er likevel høy.

Prispåslag 30 CPM

Barn i husstanden

Barnehagebarn (Toddler Family)
Skolebarn (Schoolkid Family)
Tenåringsbarn (Teenage Family)
Voksne barn (Adults, 18+)

Empty nesters

Personer i alderen 40+ som ikke har hjemmeboende barn

SINK

Single income, no kids

DINK

Double income, no kids