Retargeting

I noen tilfeller kan historiefortelling på tvers av formater være en fin kommunikasjonsform. Les mer om hvilke muligheter dette gir innad i våre medier.

Retargeting kan ofte oppleves som en plagsom annonseform. Om tilnærmingen til å bruke teknologien tuftes på en historiefortelling vil opplevelsen kunne bli langt bedre. Det er tre grunnleggende tilnærminger vi benytter.

Prispåslag: 15 CPM

Content- artikkel
En leser som har lest en content- artikkel om et spesifikt tema får en eller flere oppfølgende display- annonser. Det kan være et taktisk budskap, en påminnelse eller en videre- fortelling. Uansett, en rød tråd.

Annonse- eksponering
En seer som har blitt eksponert for en pre- roll får i etterkant en annen display- annonse med samme tilnærming som over.

Annonse- interaksjon
Gitt at det skal utføres en handling i en annonse (eksempelvis en kalkulator) så kan leser få en oppfølgende annonse med samme tilnærming som i eksemplene over.