Dagbladet Avis

Coverbilde dagbladet

Priser

  • Se priser i tabell nedenfor

    -

Pris Tekstsider

Format Størrelse b x h (mm) Hverdag Lørdag
M 11 46 x 71 4 240 5960
M 12 96 x 71 8 480 11 920
M 13 146 x 71 12 720 17 880
M 14 196 x 71 16 960 23 840
M 15 246 x 71 21 200 29 800
M 23 146 x 144 25 440 35 760
M 25 246 x 144 42 400 59 600
M 35B 246 x 181 53 000 74 500
M 52 96 x 365 42 400 59 600
M 55 246 x 365 85 000 128 000
Dobbelt side 522 x 365 170 000 256 000
Ad Street 4 påfølgende sider 200 000 300 000
Ad Street 6 påfølgende sider 300 000 450 000
Ad Street 8 påfølgende sider 400 000 600 000

Pris Faste plasseringer

Side Mulige formater Hverdag Lørdag
Side 1 (Format F1: 246mm x 71mm) M15 110 000 143 200
Side 3 (kke på lørdager) M15 44 650 58 230
Side 2+3 Panorama 240 000 320 000
Side 5, 7 eller 9 (ikke side 5 på lørdager) M 55 126 000 169 000
Side 11 eller 13 M 55 119 000 167 000
Siste side M 11 6 640 8 740
Siste side M 12 13 280 17 480
Siste side M 13 19 920 26 220
Siste side M 14 26 560 34 960
Siste side M 15 33 200 43 700

Pris Spesialplasseringer (kultur, sport, reise, bok, osv)

Format Størrelse b x h (mm) Hverdag Lørdag
M 11 46 x 71 4 740 6 360
M 12 96 x 71 9 480 12 720
M 13 146 x 71 14 220 19 080
M 14 196 x 71 18 960 25 440
M 15 246 x 71 23 700 31 800
M 23 146 x 144 28 440 38 160
M 25 246 x 144 47 400 63 600
M 35B 246 x 181 59 250 79 500
M 52 96 x 365 47 400 63 600
M 55 246 x 365 111 000 159 000
Dobbelt side 522 x 365 190 000 273 000


Rutiner for merking av annonser

Vi gjør oppmerksom på at annonser med redaksjonelt tilsnitt og advertorials, skal merkes med ordet Annonse. Alle annonser skal i tillegg ha en klar avsenderidentitet/logo. Annonsen merkes med fonten Helvetica LT Std Bold, 12 pkt versaler og i sort.

Ved mørk eller urolig bakgrunn kan merkingen legges på en hvit tonflate/boks (22 mm x 4 mm) med sort tekst. Teksten midtstilles i boksen (horisontalt og vertikalt) og plasseres øverst i ytterkant, avhengig av om det er en høyre eller venstre side.

Hvordan og når levere annonsemateriell:

Annonsene skal enten leveres på Nada eller på mail: [email protected]

Materiellfristen er kl. 12 dagen før innrykk (kan forekomme avvik)

Avbestillingsfrister:

Avbestillingsfristen er kl. 12, 2 dager før innrykk (kan forekomme avvik)