KK

Kk firkant 01

Priser

  • Se priser i tabell nedenfor

    -

Spesifikasjoner

Format Netto Utfallende/brutto Priser
2/1 side 416 x 278 426 x 288 81.500
1/1 side 208 x 278 218 x 288 52.500
1/2 s. bredde 208 x 139 218 x 143 39.000
1/2 s. høyde 104 x 278 110 x 288 39.000
Cover 2 + side 3 416 x 278 426 x 288 97.000
Cover 3 208 x 278 218 x 288 59.000
Cover 4 / bakside 208 x 278 218 x 288 75.000


* Påskenummeret har 15 % høyere bruttopriser.

Bladets format (netto ferdig beskåret) : bredde 208x og høyde 278

*Utfallende/ brutto formater er inklusive 5 mm beskjæring. Annonsene skal lages i utfallende format. Dvs. lag annonse med nettomerker + beskjæring 5 mm på alle 4 sider slik at annonsen kan plasser vilkårlig på høyre eller venstre side. Hold tekst og andre vesentlige detaljer 12 mm innen for dette målet på alle skjærekanter.

OBS! nye formater fra KK nr 22-2023


Rutiner for merking av annonser:

Vi gjør oppmerksom på at annonser med redaksjonelt tilsnitt og advertorials, skal merkes med ordet Annonse. Alle annonser skal i tillegg ha en klar avsenderidentitet / logo. Annonsen merkes med fonten Helvetica LT Std Bold, 12 pkt versaler og i sort.

Ved mørk eller urolig bakgrunn kan merkingen legges på en hvit tonflate/boks (22 mm x 4 mm) med sort tekst. Teksten midtstilles i boksen (horisontalt og vertikalt) og plasseres øverst i ytterkant, avhengig av om det er en høyre eller venstre side.


Hvordan og når levere annonsemateriell:

Annonsene skal enten leveres på Nada eller på mail: [email protected]
Materiellfristen er 4 uker før innrykk. (kan forekomme avvik)


Avbestillingsfrister:

Avbestillingsfristen er 5 uker før utgivelse

Utgivelsesplan

Utg.dato Uke Utgave nr. Materiellfrist
03.11.2023 44 2322 06.10.2023
17.11.2023 46 2323 20.10.2023
08.12.2023 49 2324 03.11.2023
22.12.2023 51 2325 15.11.2023
05.01.2024 1 2401 01.12.2023
19.01.2024 3 2402 12.12.2023
02.02.2024 5 2403 05.01.2024
16.02.2024 7 2404 19.01.2024
01.03.2024 9 2405 02.02.2024
15.03.2024 11 2406 16.02.2024
02.04.2024 14 2407 01.03.2024
12.04.2024 15 2408 08.03.2024
26.04.2024 17 2409 22.03.2024
10.05.2024 19 2410 05.04.2024
24.05.2024 21 2411 22.04.2024
07.06.2024 23 2412 07.05.2024
21.06.2024 25 2413 24.05.2024
05.07.2024 27 2414 07.06.2024
19.07.2024 29 2415 21.06.2024
02.08.2024 31 2416 05.07.2024
16.08.2024 33 2417 19.07.2024
30.08.2024 35 2418 02.08.2024
13.09.2024 37 2419 16.08.2024
27.09.2024 39 2420 30.08.2024
11.10.2024 41 2421 13.09.2024
25.10.2024 43 2422 27.09.2024
08.11.2024 45 2423 11.10.2024
22.11.2024 47 2424 25.10.2024
06.12.2024 49 2425 08.11.2024
27.12.2024 51 2426 22.11.2024
Utg.datoUkeUtgave nr.Materiellfrist
03.11.202344232206.10.2023
17.11.202346232320.10.2023
08.12.202349232403.11.2023

22.12.2023

51232515.11.2023
05.01.20241240101.12.2023
19.01.20243240212.12.2023
02.02.20245240305.01.2024

16.02.2024

7240419.01.2024
01.03.20249240502.02.2024
15.03.202411240616.02.2024
02.04.202414240701.03.2024
12.04.202415240808.03.2024
26.04.202417

2409

22.03.2024
10.05.202419241005.04.2024
24.05.202421241122.04.2024
07.06.202423

2412

07.05.2024
21.06.202425241324.05.2024
05.07.202427241407.06.2024
19.07.202429241521.06.2024
02.08.2024312416

05.07.2024

16.08.2024332417

19.07.2024

30.08.202435

2418

02.08.2024
13.09.202437241916.08.2024
27.09.2024

39

242030.08.2024

11.10.2024

41

2421

13.09.2024
25.10.202443242227.09.2024
08.11.202445242311.10.2024
22.11.202447242425.10.2024
06.12.202449242508.11.2024
20.12.202451

2426

22.11.2024

Hvordan og når levere annonsemateriell:

Annonsene skal enten leveres på Nada eller på mail: [email protected]

Materiellfristen er 4 uker før innrykk. (kan forekomme avvik)

Avbestillingsfrister:

Avbestillingsfristen er 5 uker før utgivelse