Aller Buy Side

Campaign creators 774s CXD0d DU unsplash

Har du ikke tilgang eller ressursene til å kjøpe programmatiske annonser? Vi gjør kjøpene for deg!

Vårt programmatiske team har kompetansen og teknologien de trenger for å levere gode resultater på din kampanje. Ingen kjenner Aller universet så godt som vi gjør.


Fordeler med programmatiske kjøp:

  • Ingen minstebudsjett
  • Fleksibelt – dere styrer budsjett, volum og endringer
  • Kostnadseffektivt
  • Vi overvåker og optimaliserer kampanjen mot satte mål
  • Rapportering undervegs og etter kampanjeslutt


Fremgangsmåte:

  • Dere sender brief på en kampanje
  • Vi leverer skreddersydd strategi og tilbud
  • Dere godkjenner / kommer med innspill
  • Vi setter opp kampanjen og optimaliserer etter KPI'ene som er satt
  • Rapport sendes og presenteres når kampanjen er ferdig

Kontakt oss på [email protected]