Print

 • M 11 -71*46

  Kr 4 240 - hverdag, Kr 5960 lørdag

 • M 12 - 71*96

  Kr 8 480 -hverdag, Kr 11 920 - lørdag

 • M 13 - 71*146

  Kr 12 720 -hverdag, Kr 17 880 -lørdag

 • M 14 - 71*196

  Kr 16 960 -hverdag, Kr 23 840- lørdag

 • M 15 - 71*246

  Kr 21 200 -hverdag, Kr 29 800 -lørdag

 • M 23 - 144*146

  Kr 25 440 -hverdag, Kr 35 760 - lørdag

 • M 25 - 144*246

  Kr 42 400 -hverdag, Kr 59 600 -lørdag

 • M 35B - 181*246

  Kr 53 000 -hverdag, Kr 74 500-lørdag

 • M 52 - 365*96

  Kr 42 400 -hverdag, Kr 59 600 -lørdag

 • M 55 - 365*246

  Kr 85 000 -hverdag, Kr 128 000 -lørdag

 • Dobbelt side - 365*522

  Kr 170 000 -hverdag, Kr 256 000 -lørdag

 • Ad Street , 4 påfølgende sider

  Kr 200 000 -hverdag, Kr 300 000 -lørdag

 • Ad Street , 6 påfølgende sider

  Kr 300 000 -hverdag, Kr 450 000 -lørdag

 • Ad Street , 8 påfølgende sider

  Kr 400 000 -hverdag, Kr 600 000-lørdag

 • Format

  Utfallende / brutto

 • 2/1 side

  436 x 301

 • 1/1 side

  223 x 301

 • 1/2 s. bredde

  223 x 156

 • 1/2 s. høyde

  117 x 301

 • 1/3 s. bredde

  223 x 107

 • 1/3 s. høyde

  81 x 301

 • 1/4 s. bredde/ firkant

  117 x 156

 • 1/4 s. høyde/spalte

  63 x 301

Bladets format (netto ferdig beskåret) : bredde 213 x høyde 291

*Utfallende/ brutto formater er inklusive 5 mm beskjæring. Annonsene skal lages i utfallende format. Dvs. lag annonse med nettomerker + beskjæring 5 mm på alle 4 sider slik at annonsen kan plasser vilkårlig på høyre eller venstre side. Hold tekst og andre vesentlige detaljer 12 mm innen for dette målet på alle skjærekanter.

Rutiner for merking av annonser

Vi gjør oppmerksom på at annonser med redaksjonelt tilsnitt og advertorials, skal merkes med ordet Annonse. Alle annonser skal i tillegg ha en klar avsenderidentitet/logo. Annonsen merkes med fonten Helvetica LT Std Bold, 12 pkt versaler og i sort.

Ved mørk eller urolig bakgrunn kan merkingen legges på en hvit tonflate/boks (22 mm x 4 mm) med sort tekst. Teksten midtstilles i boksen (horisontalt og vertikalt) og plasseres øverst i ytterkant, avhengig av om det er en høyre eller venstre side.

 • Format

  Utfallende/ brutto

 • 2/1-side

  426 x 288 mm

 • 1/1-side

  218 x 288 mm

 • 1/2-side bredde

  218 x 143 mm

 • 1/2-side høyde

  110 x 288 mm

 • 1/3-side bredde

  218 x 100 mm

 • 1/3-side høyde

  77 x 288 mm

 • 1/4-side bredde/ firkant

  110 x 143 mm

 • 1/4-side høyde/ spalte

  60 x 288 mm

Rutiner for merking av annonser

Vi gjør oppmerksom på at annonser med redaksjonelt tilsnitt og/ eller uten klar avsenderidentitet, skal merkes med ordet Annonse. Annonsen merkes med fonten Helvetica LT Std Bold, 12 pkt versaler og i sort.

Ved urolig bakgrunn kan merkingen legges på en hvit tonflate/boks (22 mm x 4 mm) med sort tekst. Teksten midtstilles i boksen (horisontalt og vertikalt) og plasseres øverst i ytterkant, avhengig av om det er en høyre eller venstre side. Annonsene blir merket hos oss. Men om dere ønsker å lever den ferdig merket, så må den leveres som en åpen pdf der merkingen kan flyttes avhengig av om den plasseres på høyre eller venstre side.

 • Tekstside_spesialformat

  kr 100.000

 • Bilag_Oppslag

  kr 55.000

 • Bilag_Helside

  kr 43.000

 • Cover 4_Helside

  kr 43.000

 • Tekstside_Helside

  kr 43.000

 • Levering:

  Innstikken leveres min. 3 virkedager før innstikksdato til trykkeriene

Teknisk

Forside:
14 punkts svart skrift øverst til høyre på siden: ANNONSEINNSTIKK utgitt av... (navnet på utgiver av innstikket).

Påfølgende sider:
12 punkts svart skrift øverst til høyre på siden: ANNONSEINNSTIKK. Alle innstikk må godkjennes av Dagbladet på forhånd. Dummy sendes som pdf til Glenn Hagbru

Teknisk informasjon

Mange av Dagbladets innstikk blir trykt via annonseseksjonen, og skal sendes til oss. De tekniske spesifikasjonene vil til dels variere med formatene og med de trykkeriene som vi benytter. Be om nærmere informasjon fra Glenn Hagbru

Levering: Innstikkene må leveres min. 3 virkedager før innstikksdato til trykkeriene

Avbestillingsfrist: Avbestilles instikket mindre enn 30 dager før bestilt dato, faktureres 50%

Salgs- og leveringsbetingelser for innstikk i Dagbladet

Betingelsene gjelder distribusjon av trykksaker (nedenfor kalt Innstikk) som bilag til Dagbladet.

Kunden besørger produksjon og trykking av bilaget ved eksternt trykkeri eller byrå og leverer bilaget til trykkeri, klargjort for distribusjon.

Dagbladet forbeholder seg rett til å forhåndsgodkjenne trykksaker som skal distribueres med avisen. Innstikk skal godkjennes av redaksjonen og dummy på Innstikk må sendes som pdf på mail til: [email protected] eller i printversjon til: Dagbladet, Karvesvingen 1, 0579 Oslo att: Glenn Hagbru. Dummy må være være oss i hende senest 24 timer før trykkstart av istikket.

Dagbladet forbeholder seg rett til å nekte distribusjon av trykksaker som strider mot norsk lov, er villedende eller inneholder noe som Dagbladet mener strider mot moral og god tone.

Dagbladet forbeholder seg rett til å nekte distribusjon av avislignende trykksaker som av leseren kan oppfattes som en del av hovedproduktet.

Trykksaker som ikke tydelig fremstår som annonsebilag skal merkes ”ANNONSEINNSTIKK til Dagbladet – utgitt av kundens navn/firmanavn” med 14 punkt skrift. Dersom Innstikk skal finansieres ved salg av annonser i bilaget, skal dette forhåndsgodkjennes skriftlig av avisen. (Tilleggsdokument til salgs- og leveringsbetingelsene).

Ved salgs og markedsføring av innstikket skal salgs og markedsføringstiltak som inkluderer Dagbladet sin logo eller uttalte merkenavn, godkjennes av Dagbladet sin markedsavdeling.

Innstikk må leveres senest 3 virkedager før avtalt distribusjonsdato til de trykkeriene som trykker Dagbladet.

Leveransen skal merkes:

Avisens navn.

Kundens navn

Innstikkets navn

Avisens navn

Opplag

Distribusjonsdato

Hver pall skal merkes med totalt antall paller og antall eksemplarer pr. pall.

For eksempel ”Pall 1 av 5”

Avsender (trykkeri/byrå med telefon/faks)

Innstikk til Dagbladet leveres følgende steder:

Media trykk, Oslo, Sandakerveien 121, 0484 Oslo

Media Norge trykk, Bergen, Janaflaten 24, 5179 Godvik

Polaris Trykk, Trondheim, Industriveien 13 Heimdal, 7080 Heimdal

Polaris trykk, Harstad, Stangnes, 9400 Harstad

Opplagsfordeling fås ved henvendelse Glenn Hagbru.

Skal Dagbladet stå for trykkingen av bilaget må det avtales med kontaktpersoner på Dagbladet`s annonsedesk hvem som leverer matr. elektronisk. Dette er kunden som står ansvarlig for.

Innstikk må leveres i legg, uten strikk, hyssing eller plast/kartong, pakket på pall. Leggenes tykkelse skal være minimum 8 cm og maksimum 12 cm uansett bilagets tykkelse. Dersom avisen påføres ekstra arbeid på grunn av ikke foreskrevet pakking eller dårlig pakking, belastes kunden merkostnadene i tillegg til distribusjonsprisen.

Se for øvrig beskrivelse fra vår trykkleverandør hva gjelder formater og garantier.

Dagbladet forbeholder seg rett til å flytte avtalt distribusjonsdato, forutsatt at innholdet i bilaget ikke er datobestemt. Kunden vil motta beskjed om flytting på forhånd. Flytting av distribusjonsdato gir ikke kunden rett til prisreduksjon. Kunden har rett til avbestilling eller flytting av avtalt distribusjonsdato dersom dette finner sted minst 30 virkedager før avtalt distribusjonsdato.

Ved avbestilling etter fristen faktureres kunden 50%. (Gjelder hvis ikke annen avtale er signert)

Ved produksjonsproblemer vil hovedavisen ha prioritet. Det betyr at ved produksjonsforstyrrelser kan det besluttes å sende avisene ut uten innstikk.

Får avisen problemer med å gjennomføre en innrykning på bestilt dag/dato, kan avisen forbeholde seg retten til å forskyve innrykningen.

Må opplagsavdelingen øke opplaget i hovedavisen fra det normale p.g.a. endret nyhetsbilde og innstikkopplaget dermed blir for lite, gir ikke det grunnlag for reklamasjon. Dette gjelder også ved omtak.

Dagbladet har intet ansvar for feil i Innstikk eller avvik fra opprinnelige godkjent dummy, og dens konsekvenser.

Distribusjon av 95% eller mer av bestilt opplag regnes som full distribusjon.

Ved distribusjon av mindre enn 95% av bestilt opplag yter Dagbladet etter skjønn en prisreduksjon som svarer til den forringede verdi av distribusjonen.

Dagbladet sitt ansvar er i alle tilfeller begrenset til den avtalte pris for distribusjonen og omfatter ikke konsekvenstap eller indirekte tap, for eksempel tap av forventet omsetning eller fortjeneste.

Alle oppgitte priser er eksklusive merverdiavgift.

NB! For nærmere beskrivelse av standard normer for pakking og levering av innstikks materiell ta kontakt med Glenn Hagbru på telefon: 945 21 054 eller [email protected].

 • Leveringsfrist Se og Hør

  2 uker før salgsdato

 • Leveringsfrist alle andre titler

  3 uker førs salgdato

 • Kan være avvikende ved høytider

Fellesbestemmelser

Ved avbestilling etter frist vil bilaget bli fakturert i sin helhet.
For direkteannonsører er betalingsfrist 7 uker før utgivelse.
Reklamasjonsrett - senest 14 dager fra salgsdato. Reklamasjonsretten frafaller hvis: - Levering kommer etter frist - Merking er mangelfull - Dummy ikke er godkjent skriftlig

Merking av annonsebilag:

Vi gjør oppmerksom på at bilag med format som bladet, må merkes med ”Annonsebilag” (10 pkt) øverst på første høyre side. I tillegg må bilag med et utpreget redaksjonelt utseende (gjelder alle formater) merkes med "Annonsebilag". Det skal være en tydelig avsenderidentitet på både første og siste side, med logo eller varemerke.

Sidetall:

Maks. sider er normalt 32 sider. Større sidetall kan avtales i limfreste utgaver. Bilag som lager skjeve bunter kan ikke tas. Dummy: Prøve av bilag/kort må alltid forhåndsgodkjennes skriftlig av annonseavdelingene.

Pakking/merking:

Bilagene må stables leggvis med ryggen i press. Pallene må merkes godt med hvilken utgave/hvilket blad bilaget skal inn i, innholdet (produkt) og annonsørnavn samt antall eks. pr. pall/eske. (Eks.: XX uke / år, kunde, produkt, x-antall pr. pall). Eskene skal ikke være mindre enn pallekasser (120 x 180 mm) eller A3-esker.

Leveringsfrister:

Se og Hør: 2 uker før salgsdato. Alle andre titler: 3 uker før salgsdato. Stiftede utgaver: 3 uker før salgdato. Kan være avvikende ved høytider.
Avbestillingsfrist er 8 uker før salgsdato.

 • M11- Hverdag (71*46)

  Kr 4 240

 • M11- Lørdag (71*46)

  Kr 5 960

 • M12- Hverdag (71*96)

  Kr 8 480

 • M12- Lørdag (71*96)

  Kr 11 920

 • M13- Hverdag (71*146)

  Kr 12 720

 • M13- Lørdag (71*146)

  Kr 17 880

 • M14- Hverdag (71*196)

  Kr 16 960

 • M14- Lørdag (71*196)

  Kr 23 840

 • M15- Hverdag (71*246)

  Kr 21 200

 • M15- Lørdag (71*246)

  Kr 29 800

 • M23- Hverdag (144*146)

  Kr 25 440

 • M23- Lørdag (144*146)

  Kr 35 760

 • M25- Hverdag (144*246)

  Kr 42 400

 • M25- Lørdag (144*246)

  Kr 59 600

 • M35B- Hverdag (181*246)

  Kr 53 000

 • M35B- Lørdag (181*246)

  Kr 74 500

 • M52- Hverdag (365*96)

  Kr 42 400

 • M52- Lørdag (365*96)

  Kr 59 600

 • M55- Hverdag (365*246)

  Kr 85 000

 • M55- Lørdag (365*246)

  Kr 128 000

 • Dobbelt side- Hverdag (365*522)

  Kr 170 000

 • Dobbelt side- Lørdag (365*522)

  Kr 256 000

 • Ad Street- Hverdag (4 påfølgende sider)

  Kr 200 000

 • Ad Street- Lørdag (4 påfølgende sider)

  Kr 300 000

 • Ad Street- Hverdag (6 påfølgende sider)

  Kr 300 000

 • Ad Street- Lørdag (6 påfølgende sider)

  Kr 450 000

 • Ad Street- Hverdag (8 påfølgende sider)

  Kr 400 000

 • Ad Street- Lørdag (8 påfølgende sider)

  Kr 600 000

 • Spesialplasseringer dekker kultur, sport, reise og bok

 • M11- Hverdag (71*46)

  Kr 4 740

 • M11- Lørdag (71*46)

  Kr 6 360

 • M12- Hverdag (71*96)

  Kr 9 480

 • M12- Lørdag (71*96)

  Kr 12 720

 • M13- Hverdag (71*146)

  Kr 14 220

 • M13- Lørdag (71*146)

  Kr 19 080

 • M14- Hverdag (71*196)

  Kr 18 960

 • M14- Lørdag (71*196)

  Kr 25 440

 • M15- Hverdag (71*246)

  Kr 23 700

 • M15- Lørdag (71*246)

  Kr 31 800

 • M23- Hverdag (144*146)

  Kr 28 440

 • M23- Lørdag (144*146)

  Kr 38 160

 • M25- Hverdag (144*246)

  Kr 47 400

 • M25- Lørdag (144*246)

  Kr 63 600

 • M35B- Hverdag (181*246)

  Kr 59 250

 • M35B- Lørdag (181*246)

  Kr 79 500

 • M52- Hverdag (365*96)

  Kr 47 400

 • M52- Lørdag (365*96)

  Kr 63 600

 • M55- Hverdag (365*246)

  Kr 111 000

 • M55- Lørdag (365*246)

  Kr 159 000

 • Dobbelt side- Hverdag (365*522)

  Kr 190 000

 • Dobbelt side- Lørdag (365*522)

  Kr 273 000

 • M15- Side 1 Hverdag

  Kr 110 000

 • M15- Side 1 Lørdag

  Kr 143 200

 • M15- Side 3 Hverdag

  Kr 44 650

 • M15- Side 3 (Ikke på lørdager?)

  Kr 58 230

 • Panorama- Side 2+3 Hverdag

  Kr 240 000

 • Panorama- Side 2+3 Lørdag

  Kr 320 000

 • M55- Side 5, 7 eller 9 Hverdag

  Kr 126 000

 • M55- Side 7 eller 9 Lørdag

  Kr 169 000

 • M55- Side 11 eller 13 Hverdag

  Kr 119 000

 • M55- Side 11 eller 13 Lørdag

  Kr 167 000

 • M11- Siste side Hverdag

  Kr 6 640

 • M11- Siste side Lørdag

  Kr 8 740

 • M12- Siste side Hverdag

  Kr 13 280

 • M12- Siste side Lørdag

  Kr 17 480

 • M13- Siste side Hverdag

  Kr 19 920

 • M13- Siste side Lørdag

  Kr 26 220

 • M14- Siste side Hverdag

  Kr 26 560

 • M14- Siste side Lørdag

  Kr 34 960

 • M15- Siste side Hverdag

  Kr 33 200

 • M15- Siste side Lørdag

  Kr 43 700