Regler og rutiner ved annonsering

 • Aller Media tillater kun seriøse annonsører på sine nettsteder, som følger norsk lov (herunder markedsføringsloven). Uriktige eller villedende annonser avvises og rapporteres.
 • Annonser må følge Vær Varsom-plakaten. Aller Media forbeholder seg retten til å avvise annonser som ikke godkjennes av ansvarlig redaktør.
 • Alle displayannonser merkes automatisk med «annonse» eller "artikkelen fortsetter under annonsen". Annonser av redaksjonell karakter og form, må være merket «annonsørinnhold».
 • Oppdager du annonser som strider mot våre retningslinjer, vennligst send en e-post til: [email protected]

Digitale kampanjer

Digitale kampanjer til alle merkevarene i Aller Media sendes til: [email protected]

Materiellfrist: 3 arbeidsdager før kampanje start, spesialkonsepter 7 arbeidsdager før kampanjestart

Print kampanjer

Printkampanjer til alle merkevarene i Aller Media kan leveres via NADA

Avbestillingsfrister:

KK: 6 uker før innrykk

Allers: 6 uker

Se og Hør: 4 uker

Magasinet: 2 uker

Dagbladet: dagen før utgivelsesdato, kl 11:00

Dagbladet

Dagbladet avis: kl 12 arbeidsdagen før innrykk

Dagbladet Magasinet: onsdag kl 12 -10 dager før innrykk

Levers via NADA eller sendes til: [email protected]

KK

Utgivelse og frister

Teknisk

Reservasjonsbetingelser

 • Reservasjoner som gjøres for annonseeksponering i samme måned, eller krysser månedslutt må bekreftes innen 48 timer ellers opphører reservasjonen.
 • Reservasjoner som gjøres for annonseeksponering en eller flere måneder fram i tid må bekreftes innen 7. dager.
 • For alle reservasjoner gjelder "24 timers" regelen: ønsker andre kunder plassen som er reservert må du bestemme deg innen 24 timer.


Betingelser for avbestilling og endringer

 • Rettelser, utsettelser og avbestilling må skje skriftlig og senest 10 virkedager før kampanjestart.
 • Ved avbestilling eller endring senere enn 10 dager før kampanjestart, faktureres hele beløpet som opprinnelig avtalt.
 • For avtaler med varighet på en måned eller mer gjelder gjensidig oppsigelsesfrist på 1/3 av den totale avtaleperioden. Merk: Dette gjelder i de tilfellene avtalen har begynt å løpe.
 • Aller Media har anledning til å si opp avtalen dersom materiell strider mot markedsføringsloven, eller ikke godkjennes av ansvarlig redaktør.
 • Aller Media er ikke ansvarlig for oppbevaring av materiell utover 2 mnd. etter kampanjeslutt.
 • Aller Medias erstatningsansvar for manglende oppfyllelse av denne avtale er begrenset til avvikling av annonsering tilsvarende denne avtales kontraktssum. Alternativt kan kontraktssummen tilbakeføres kunden.
 • Innholdet av denne avtalen skal av partene behandles konfidensielt. Forpliktelsen gjelder også etter opphør av avtaleforholdet.
 • Enhver tvist i forbindelse med herværende avtale skal løses etter norsk rett og med Oslo byrett som rett verneting.


Materiellfrister og levering

 • Korrekt laget materiell må leveres 3 virkedager før kampanjestart. Dette gjelder også materiell som skal byttes etter at kampanjen er i gang.
 • Spesialkonsepter som ekspanderende annonser og lignende må leveres 7 virkedager før innrykk.

Ved for sen levering kan vi ikke garantere at annonsen kommer på i henhold til kjøreplan.

Materiell sendes til: [email protected]

Husk å legge ved kundenavn og evt. kampanjenavn, og gjerne også når og hvor materiellet skal på. Url som annonsen skal linkes til må være vedlagt. Filnavnene må inneholde formatet for filen i filnavnet, og filnavnene kan ikke inneholde store bokstaver, mellomrom eller bokstavene æ, ø og å.

Ved spørsmål vedrørende materiell, kontakt din kontaktperson eller vår traffic-avdeling på [email protected]

Følgende regler gjelder for avbestilling og reservasjon:

Ved avbestilling eller endring av kampanje senere enn 10 dager før kampanjestart, faktureres hele beløpet som opprinnelig avtalt. For avtaler med varighet på en måned eller mer gjelder gjensidig oppsigelsefrist på 1/3 av den totale avtaleperioden. Merk: Dette gjelder i de tilfellene avtalen har begynt å løpe.

Reservasjon av faste formater:
Alle reservasjoner som ikke er bekreftet med booking til AdOperations innen 10 dager før kampanjestart, slettes automatisk.

Reservasjon av visningsbaserte formater:
Alle reservasjoner som ikke er bekreftet med booking til AdOperations innen 3 uker (21 dager) før kampanjestart, slettes automatisk

Materiellfrist, ordinære annonser (jpg/gif/flash): to arbeidsdager (48 timer) før innrykk.

Materiellfrist, kompliserte annonser: Etter avtale, inntil fem arbeidsdager.

Alt materiell sendes: [email protected]

Aller benytter Google Ad Manager 360 (GAM)som annonsestyringssystem. Via GAM styrer vi annonser på alle digitale plattformer som desktop, tablet og mobil og video.

Felles annonsestyringssystem betyr at vi har kontroll over dobbeltdekningen mellom nettstedene på visningsbaserte kampanjer. Vi kan planlegge din kampanje med det antall annonseeksponeringer per unike leser som du vil ha. Gjennom GAM har vi kontroll på kampanjeplanlegging, utsolgtgrad, leveransesikring, doku mentasjon og rapportering. Vi benytter også Googles avanserte algoritmer for å matche annonser mot de leserne som har størst sannsynlighet for respondere på annonsørens budskap enn andre. Standard rapportering viser antall visninger, klikk, klikkrate, unike brukere på kampanjenivå og daglig annonseleveranse.

Les mer om forskjeller i kampanjestatistikk.Våre annonsører og partnere kan oppleve forskjeller i statistikken på annonsevisninger. Ved avvik på mer enn 10 % ønsker vi å sjekke om det har vært noe teknisk feil. Da ber vi gjerne først be om en detaljert rapport fra byrå på dagsnivå, slik at vi kan se om det er noen dager eller devices som utpeker seg. I tillegg så sjekker vi gjerne annonsekoder vi har mottatt, samt dialog og endringer underveis i kampanjeperioden. Likevel så kan våre annonsører og partnere oppleve forskjeller i statistikken på annonsevisninger, klikk, klikkrate og unike brukere. Grunnen er at ulike 3. part leverandører og leverandører av annonsestyringssystem, baserer sine statistikker på forskjellig teknisk grunnlag. For Dagbladet er det statistikk fra Google Ads Manager (GAM) som gjelder. Forskjeller på over 10% som ikke kan forklares i endring av materiell ser vi ikke ofte, og er det over 10% forskjell vil vi altså etterforske dette nærmere.


Mulige årsaker til avvik:
• Ulikheter i metodikk for telling. Annonsestyringssystemet (GAM) teller i det en kampanje får tildelt en visning, mens tredjepartssystemer teller i det kallet går til deres servere. Noen systemer teller i det kallet gjøres, mens andre teller idet annonse er ferdig lastet inn. Her vil det alltid være en forsinkelse. Noen forespørsler vil, av enkelte systemer, klassifiseres som robot basert på user agent eller IP, og disse vil bli trukket fra statistikken i tredjepartssystemet.

• Teknisk responstid. Den første forespørselen gjøres vanligvis til tredjeparts server, og bare da telles det ut i fra en 1x1 pixels teller. Ofte tar det så 0,2-0,8 sekunder før annonse hentes, avhengig av brukerens tilkobling og båndbredde til både Dagbladet og tredjepartssystemet. Under denne forsinkelsen kan det bli avbrudd, enten på grunn av brukerens aktive handlinger (som lukket nettleser, avbrutt sidelastning ved å gå videre eller ved å klikke "back"/"forward", osv.) eller tapt internettforbindelse.

• Unormalt treg sidelasting. Dårlig eller avbrutt nettilgang, eller problemer med tilkobling til elementer på siden (elementer fra eksterne kilder, f.eks. bilder, scripts, osv.), kan føre til avbrudd og avvik.

• Brukeradferd. En bruker kan navigere videre før alt innholdet på siden er ferdig lastet. En bruker kan også lukke nettleserfane eller vindu før alt innholdet er ferdig lastet.

• Ad blockers. Ulike ad blockers kan blokkere ulike annonseservere. Dette kan bety at Dagbladets annonsestyringssystem ikke blokkeres, mens tredjeparts annonsestyringssystem blokkeres. Tredjepartssystemet vil da i disse tilfellene ikke telle visning, mens Dagbladet annonsestyringssystem gjør det.

• Kampanje med lavt visningsmål. Et lite numerisk avvik kan føre til høy prosentuelt avvik hvis det er lavt totalt antall visninger. For eksempel, hvis du har en kampanje som leverer 100 visninger per dag, vil en enkelt dags avvik på 30 visninger føre til et avvik på 30 % den aktuelle dagen. Man må da se på kampanjen som helhet.