Caser

Publisert: 04.02.2022

Comfort - til finale i Aller Best Q3

Unikt samarbeid mellom konkurrerende mediehus ga salgssuksess!

Comfort header5

Banebrytende nybrottsarbeid og veldig bra resultater

Siden 1974 har Comfort gjort nordmenns tøy mykere vask etter vask. Men press fra konkurrentene har blant annet gitt tapte markedsandeler og nedgang i preferanse. Da Orkla skulle lansere en ny produktportefølje med Comfort var de nødt til å forbedre sin posisjon i markedet, og med hjelp fra mediebyrået OMD staket de ut en strategi som skulle vise seg å gi banebrytende nybrottsarbeid og veldig bra resultater.

For det å skape engasjement på et lavinteresseprodukt som tøymykner er faktisk en bragd i seg selv. Men strategisk og innovativ løsning førte til at målene for kampanjen ble nådd, med blant annet økt verdiandel og økt kjennskap til Comfort som resultat.

- Det er utrolige bra tall vi har oppnådd, jeg kan nesten ikke få sagt det nok. Caset skårer på produktverdi, og jeg hadde aldri trodd at vi skulle nå målet. Men det gjorde vi, sier Christian Berg engasjert. Han er strategisk konsernkunde ansvarlig i Aller Media.

Comfort1

Et unikt samarbeid - første gang i historien

Det som er ekstra spesielt med dette caset er at Aller Media samarbeidet med sin største konkurrent, nemlig Schibsted. Hver for seg kunne de ikke nå målet, men sammen var de dynamitt! Det var mediebyrået OMD med strategisk rådgiver Bjørn Devold Eidsvig i spissen som pitchet inn ideen om det uvanlige samarbeidet mellom konkurrentene.

- Comfort kom til oss med et ikke altfor stort budsjett, så vi la en strategisk plan som involverte begge mediehusene. Vi sa at de rett og slett måtte samarbeide, sier Bjørn Devold Eidsvig.

Han forteller at alle møtene var gjennomsyret av positivitet, kreativitet, samarbeid og løsningsorientert innstilling. Aller Media og Schibsted hadde til og med egne idemøter uten kunde og byrå tilstede, noe han er imponert over!

Mediehusene samarbeidet ikke kun om spredning av budskapet, men også på produksjon av materiale til publisering og kontinuerlig testing gjennom årets kampanjer. Det bidro til at alle parter gjennom samarbeidet dro lasset i samme retning.

- Om jeg ikke tar feil, så er dette aller første gangen Aller Media og Schibsted har samarbeidet, så dette er nybrottsarbeid, sier Bjørn Devold Eidsvig.

Simen Cesar Kinserdal er Brand Manager i Orkla, og strålende fornøyd med både resultatet og samarbeidet.

- Det er alltid inspirerende og motiverende å utvikle god kommunikasjon med flinke aktører og enkeltpersoner. Men det er ekstra spennende at vi fra tidlig i prosessen velger å både tenke og å faktisk bevege oss utenfor den berømte boksen. Selve samarbeidet mellom de ulike aktørene har til tider føltes som om vi alle jobber sammen, på samme sted og for samme selskap, sier han.

Comfort2

Fremtidens innhold

Christian Berg blir ekstra engasjert når han snakker om hva mediehus faktisk kan få til!

- Redaktørstyrte medier må bare få mer penger! Det er de som kan journalistikk, og skape verdifullt og nyttig innhold. Mediehusene kjenner sine lesere, og kan lage skreddersydd innhold som virkelig treffer. Det er dette som er fremtidens innhold, sier Christian Berg.

Han forteller at penger til markedsføring ofte går til internasjonale tech-giganter, blant annet fordi det er billigere. Men de har ingen redaktør som kvalitetsikrer innhold.

- Dette caset viser at mediehusene kan være med å skape resultater. Både vi og Schibsted fikk mye ut av dette, og sammen leverer vi gode resultater, sier han på klingende bergensk!

Comfort3

Mediehusene kjenner sine lesere, og kan lage skreddersydd innhold som virkelig treffer. Det er dette som er fremtidens innhold!

Bilde av Christian Berg

Christian Berg

Strategisk konsernkunde ansvarlig, Aller Media