Caser

Publisert: 20.01.2015

Glatur vant Dagblad-caset 2014

DBTV-serien Glatur for Mercedes-Benz ble Dagbladets beste case i 2014.

Alex hamm680x310

20. januar 2014

Web-TV-serien GLATUR gikk på DBTV i forbindelse med at Mercedes-Benz skulle lansere GLA i 2014. Serien ble produsert av Field Productions, og mediebyrå er Starcom. I Dagbladet er det Aleksander Hamm som er ansvarlig konsulent, og Diana Badi var ansvarlig i DBTV. Ansvarlig hos Starcom er Jon Axel Nævestad, og kundeansvarlig er Stine Hellem, markedssjef i Mercedes-Benz.

Juryens begrunnelse lyder slik:

Glatur-caset til Mercedes er et banebrytende case. Det er nyskapende og har satt content marketing og AFP på dagsorden i Dagbladet. Det tette samarbeidet mellom Mercedes, Starcom og Dagbladet har bidratt til å gjøre løsningen mulig. I tillegg til at tallene var svært gode for kampanjen, var serien et ledd i et viktig arbeid i skillet mellom kommersiell og redaksjonell web-TV. ”GLATUR” utfordret Dagbladets interne skillelinjer ved at DBTV tenkte nytt i forhold til hvordan de kunne ivareta både kommersielle og redaksjonelle interesser.

Caset støtter meget godt opp om målene til Dagblad-caset; Målrettet, kreativt og effektivt.

En spennende utfordring

– Det er utrolig hyggelig å jobbe med en så profesjonell og modig kunde som lar oss utfordre dem, og som utfordrer oss tilbake. Caset var meget spennende å jobbe med da AFP er en sti som ikke er gått skikkelig opp fra før. Det stilte store krav til samarbeidet mellom Dagbladet, Mercedes-Benz og oss. Glatur er et eksempel på hvordan Starcom tenker rundt kommunikasjon. Det handler om å skape rom og tid for ideer i det viktigste rommet som finnes, nemlig hodene til folk. Det innebærer å engasjere målgruppen på deres premisser, og gi de en god opplevelse med merkevaren, sier Jon Axel Navestad fra Starcom.

Aleksander Hamm i Dagbladet er svært fornøyd med det de har fått til internt i Dagbladet:
– Starcom kom til oss med en utfordring og takket være dem måtte vi se hva vi kunne få til internt i Dagbladet. Det var morsomt å få være med på et prosjekt som var med på å forme fremtidige skillelinjer i Dagbladet, sier Aleksander Hamm, ansvarlig konsulent i Dagbladet.

Hensikten med Dagblad-caset er å hedre cases som på en ekstra god, ny eller annerledes måte får frem mulighetene som ligger i Dagbladets kanaler. Det beste caset blir premiert med en faglig og inspirerende tur til en europeisk storby.

Se Glatur-caset her:

Se serien på DBTV her.