Caser

Publisert: 26.03.2012

Hva preger et suksesscase?

Gjennom samtaler med sentrale aktører i bransjen, setter Dagbladets annonseweb fokus på hvilke kriterier som preger et suksesscase. Nå er det Rachel C. Øverås, Strategy Director i IUM, som deler sine tanker.

undefined
undefined

Hva preger et suksess-case?
– Først og fremst gode resultater ut ifra de mål som er satt. Lykkes man med å treffe en nerve, basert på god analyse og et grundig forarbeid, er suksessen ofte et faktum. Jeg mener også det er viktig å våge å ta noen tøffe valg og prioriteringer, som å gjøre noe utradisjonelt med for eksempel målgruppe eller medier. Dessuten har jeg sett gang på gang at en tydelig og klar rød tråd, også kjennetegner case med suksess.

Hva er viktig under forberedelsene?

– Det handler om forankring og forståelse, det vil si å sørge for at ideen er forankret hos de som skal utføre og eie caset videre. Jeg tror også det er viktig å ha et utenfra–og- inn perspektiv, ikke motsatt.

Hva er viktigste bidrag fra kunden?
– Det er jo en klisjé, men her er det uten tvil gode brifer og tydelige mål som gjelder. I tillegg er det essensielt at kunden har evnen og viljen til å bruke samarbeidspartnere riktig - og ikke minst har tillit til at de kan gjøre jobben tilfredsstillende.

Og fra reklamebyrå?
– Reklamebyråene er det miljøet som kan visualisere og få tankene til å leve. Ellers er deres viktigste bidrag å ha en åpen holdning til andre miljøer, og kunne samarbeide på tvers av disipliner.

Viktigst fra mediebyrå?

– Vi skal bidra med marked- og merkeforståelse, analyse og innsikt. Vi har systemene til å føre analyse videre til innsikt og får mediestrategien til å jobbe side om side med kommunikasjonsstrategien. Vi bidrar også med å være kreative.

Viktigste bidrag fra mediene?
– Mediekreativitet – også utenfor sine egen kanaler. Det er i tillegg viktig at de utfordrer både kunder og byråer med ideer og at de kan komme med tanker og løsninger ut fra de problemstillingene som er gitt.

Kan man forutse en suksess?
– Ja, jeg tror man kan kjenne det i magen når man er litt erfaren. Kort oppsummert vil man kunne lykkes når man yter det lille ekstra og pusher grenser.