Caser

Publisert: 11.04.2017

Suksessingrediensen ble ekte folk med ekte hverdagsutfordringer

Peugeot til finalen i Aller Best 2018
Peugeot 1170x610

Peugeot sto ovenfor flere utfordringer da de inngikk samarbeid med Aller i fjor; blant annet ønsket de hjelp til å vekke interesse hos relevante segmenter – og da spesielt familier, som var underindeksert sammenliknet med målgruppen 60+.

I et marked hvor konkurransen blir stadig tøffere (salg av elbiler og ladbare hybridbiler øker, samtidig som flere benytter seg av bilavtaler uten å eie bil selv) var ikke dét en enkel bestilling, men kundeansvarlig Henrik Staib og teamet tok utfordringen på strak arm.

Underholdende og troverdig

Da bilens egenskaper naturlig nok er et viktig kriterium ved bilkjøp, var Aller nødt til å lage innhold som ikke bare var originalt og engasjerende, men også opplysende. I tillegg var det viktig å vise bilen i bruk. Løsningen ble å bygge kampanjen rundt «ekte folk med ekte hverdagsutfordringer».

– Leserne liker følelsen av å kjenne seg igjen i noe, og derfor søkte vi reelle familier som kunne vise oss hva de slet med når de for eksempel skulle pakke familiebilen før en helgetur på hytta, sier Henrik Staib.

Deretter produserte Aller både filmer og contentartikler (hver av dem med fokus på en spesifikk modell; 3008, 5008, og elbilen Partner Tepee) hvor familiene fikk løst utfordringene sine på en leken måte.

Sluttresultatet ble både underholdene og troverdig, og Staib viser til at undersøkelser indikerer at mottakere ikke bryr seg så mye om innholdet de leser er redaksjonelt eller kommersielt – så lenge det er relevant og «gir dem noe» tilbake. Der traff teamet spikeren på hodet. I tillegg hjalp det selvfølgelig at de utvalgte familiene bød på seg selv:

– Spesielt morsomt var det da vi la frem hvem vi ville bruke i sakene, og Peugeot kunne fortelle oss at «dette er jo de typiske Peugeot-kjøperne!». Og kunden har jo alltid rett, som vi alle vet, sier Staib og legger avslutningsvis til at det var gøy å jobbe frem det unike konseptet.

– Aller leverer kvalitet

I likhet med Staib sitter også Peugeot igjen med et svært positivt inntrykk av kampanjen, og de er godt fornøyde med at Aller Media sin levering på målsetningene. Blant annet nådde display ut til 500.000 mennesker, contentartiklene hadde 64.400 unike lesere (så mange som 46 % leste sakene i sin helhet), og det ble totalt generert 900 besøkende til Peugeot kampanjesider.

– Henrik og temaet gjort en veldig god jobb med å sette seg inn i våre behov, og komme med forslag og ideer som svarer på våre problemstillinger. De er effektive, strekker seg langt og leverer kvalitet, sier Stine Hellem, markedssjef i Peugeot, og fortsetter:

– Å samarbeide så tett med et medie har vi ikke gjort før, men etter de resultatene vi har fått, er det definitivt noe vi kommer til å gjøre igjen. Håvar Sesseng i Starcom sier seg enig i rosen, og mener hele prosessen har «gått på skinner».

– Testene som er gjennomført viser at kommunikasjonen har fungert, da Peugeot løfter seg på samtlige KPI-er mot dem som er eksponert. Kort sagt en meget god kampanje!, jubler han. Sesseng sikter til at det er signifikante forskjeller blant de som ikke har sett annonser i kampanjen versus de som har sett annonser i kampanjen; KPI-er som «høy kvalitet», «familievennlig» og «innovativ og nyskapende» har mellom 27 % til 30 % høyere score i sistnevnte kategori. Disse er alle blant de primære parameterne Peugeot ønsket å flytte i kampanjen, og som bevisst ble underbygd i all kommunikasjon.