Nyheter

Publisert: 08.06.2022

Av Amber Sophia Rupani

Dette er juryen i Aller Best 2022

De skal kåre årets beste kampanjer i Aller Media.
F.v. Hanne Jegleim - Business Director i MediaCom, Tale Gjøvik - Business Director i Starcom og Bjørn Devold Eidsvig - Strategisk rådgiver i OMD forteller om hva de håper å se under årets Aller Best, hva som kreves av et vinnercase og tips til de som skal lage case for første gang.
F.v. Hanne Jegleim - Business Director i MediaCom, Tale Gjøvik - Business Director i Starcom og Bjørn Devold Eidsvig - Strategisk rådgiver i OMD forteller om hva de håper å se under årets Aller Best, hva som kreves av et vinnercase og tips til de som skal lage case for første gang.

Aller Best 2022 er i gang! Aller Best er en casekonkurranse for kampanjer kjørt i Aller Media. Her blir de gode ideene, de kreative løsningene og resultatene som følger, vurdert og premiert av en kompetent jury. Utdelingen bidrar til inspirasjon og læring, og er en god måte å fremheve mulighetene i Aller Media – både internt og eksternt.

Nå har vi gleden av å presentere årets eksterne jury i Aller Best. I fjor stakk Telenor T-We av med seieren, og nå er juryen allerede i gang med å finne de beste kampanjene til Aller Best Q1. Juryleder og kommersiell direktør i Aller Media, Chris Tallerås Steen er meget fornøyd med årets jury.

- I Aller Best har vi definerte kriterier som skal oppfylles i et case. Juryen er rustet med omfattende kompetanse, erfaring og innsikt i markedet, og vil bidra med godt faglig innspill og diskusjoner ved juryeringen. Vi ønsker årets jury hjertelig velkommen til Aller Best 2022, sier Tallerås Steen.

Hanne Jegleim, Business Director i MediaCom

Hva håper du å se i Aller Best 2022?

Jeg håper på å se utradisjonelle og spennende løsninger som har levert formidable resultater!

Hva skal til for å bli et vinnercase?

En godt fortalt historie og dokumenterte resultater som kan tilskrives tiltak fra Aller. Tydelige mål og fokus på forretningsresultater vil løfte caset og vinnermulighetene. Videre så handler det i bunn og grunn om å klare å fortelle en god historie, og å lage en god dramaturgi. Det er viktig å «stramme opp» og tydelig fremheve det viktigste innholdet. Mål og resultater skal knyttes sammen på en tydelig og forståelig måte.

Hva er dine tips til de som skal lage case for første gang?

Lær fra de beste og få deg en erfaren case-buddy! Man blir fort «husblind» i caseskrivings-prosesser. Få alltid en som ikke kjenner caset til å hjelpe deg. Lag en god disposisjon og bli enige med deg selv om hva du ønsker å formidle.

Bjørn Devold Eidsvig, Strategisk rådgiver i OMD

Hva håper du å se i Aller Best 2022?

Jeg er for det første veldig spent på å se hvordan casene presenteres, sett fra salgssiden. Jeg håper å se case som er kreative, spiller på mediets egenskaper og som benytter unik innsikt til å skape gode resultater. Banebrytende bruk av medier er alltid spennende, og spesielt hvis det gjøres på en måte som er relevant for merkevaren.

Hva skal til for å bli et vinnercase?

Hvis et case skal vinne på grunn av resultatene, så må det være en rød tråd fra målsettinger i forkant av kampanjen, til reelle resultater i etterkant. Et case står alltid sterkere hvis man klarer å dokumentere at de gode resultatene kommer fra den aktuelle kampanjen. I tillegg er det positivt hvis kreativiteten er tuftet på god og relevant innsikt, og hvor man har tatt dette ut på mediets premisser.

Hva er dine tips til de som skal lage case for første gang?

Vær strukturert! Prøv å fortell en historie gjennom dokumentet, slik at leseren «henger med» og forstår caset. Om leseren blir sjarmert av caset, er det enda bedre! Viktig å få frem vanskelighetsgraden, spesielt hvis man opererer i en krevende kategori. Det er lov å være leken, både i ord og bilder – i hvert fall hvis det er relevant. Ha en rød tråd mht. resultater. Målsettingene i forkant av kampanjen må måles i etterkant – slik at mål og resultater henger sammen. Få gjerne en kollega eller tre til å lese gjennom dokumentet, for å sikre at en som ikke kjenner caset forstår hva det handler om.

Tale Gjøvik, Business Director i Starcom

Hva håper du å se i Aller Best 2022?

Jeg håper å se strategi, kreative og innovative løsninger i samspill, i en leveranse som er gjennomsyret av kvalitet.

Hva skal til for å bli en vinnercase?

Jeg synes det er viktig å sette seg gode og konkrete mål i forkant av kampanjen. Det er alfa og omega for å faktisk se om kampanjen har levert på målene. Anbefaler å diskutere dette med kunde/byrå i forkant og sette tydelige mål sammen. Dette, sammen med innovative løsninger i en leveranse som er gjennomarbeidet og gjennomtenkt gir gode muligheter for å vinne.

Hva er dine tips til de som skal lage case for første gang?

Spør om hjelp og ikke vær redd for å sparre med dine kolleger/samarbeidspartnere. Et godt case er supernyttig for alle sider av bordet, og jeg vil tro de fleste er interesserte i å bistå med å få på plass en god case. Ellers er det selvfølgelig viktig å lese seg opp på kriteriene.