Nyheter

Publisert: 12.10.2022

Reklame som erobrer folks hjerter

Hvordan oppleves og fungerer innholdsmarkedsføring? Her er noen viktige erfaringer vi har gjort oss fra mediesiden.
Hvordan virker content

Innholdsmarkedsføring, også kalt content, kan i seg selv være ren tekst, eller tekst og levende bilder, en film eller en Tiktok.

For en publisist er content noe som primært presenteres som en artikkel med tekst og levende bilder. Artikkelen benytter redaksjonelle virkemidler og er tydelig merket som annonsørinnhold. Den kan distribueres eksempelvis via nettstedets forside og SoMe-kanaler.

Content er et kraftfullt virkemiddel. På hvilke måter ser vi det?

De fleste reklameformer vil kunne virke både salgsutløsende og merkevarebyggende, og det samme gjelder content. Vi vil derimot påstå at den viktigste oppgaven content skal løse for en annonsør, er å øke kunnskap om merket, produktet eller tjenesten.

I en merkevaretrakt, som den vi benytter i merkevaremålingen Aller Effekt, vil oppgaven til content finne sin plass i øvre/midtre del av trakten.

CONTENT TRAKT

I Aller Media har vi over tid gjort effektmålinger av content og metodisk* har vi gjort dette gjennom å spørre leserne om hvordan de opplever det de har lest. Med referanse til Alf Bendixens bidrag i en bransjedebatt på Kampanje i våres, er reklameliking viktig for reklameoppmerksomhet og avsenderidentitet.

For å sitere Camilla Kim Kielland i samme debatt «er det neppe en ulempe å lage kommunikasjon som folk liker.»

Vår erfaring er at leserne i stor grad liker det de leser, og hele 3 av 4 har en positiv liking til innholdet på tvers av bransjer, kategorier og annonsører.

Hvordan virker content 2

Innhold og artikler har ulike oppgaver. Det betyr også at de vil skape effekt på ulike måter. Noen skal informere, andre skal inspirere og enkelte skal berøre leseren emosjonelt. Opplevelsene leseren oftest gjenkjenner er:

Hvordan virker content 3

Dette er beskrivelser som bidrar til å skape tillit til innholdet og en god leseropplevelse. Det er gode forutsetninger for at læring og økt kunnskap skal oppstå, eller at en annonsør klarer å påvirke til endringer i atferd eller holdning.

Ny eller økt kunnskap er ofte forutsetningen for at et merke skal komme inn i valgsettet og da nærmer vi oss fort den kjøpsutløsende delen av trakta. For at reklame skal evne å drive salg må den først evne å skape en lyst på produktet eller tjenesten.

Det er derfor gledelig å se målinger som viser at det generelt sett er over halvparten (!) som blir fristet av innholdet de har lest.

Hvordan virker content 4

Husk: Innholdsmarkedsføring er selvvalgt reklame. Det er ikke en reklameform som nødvendigvis har sterkest dekning, men den har den sterkeste evnen til å nå frem til en leser eller potensiell kunde. Når man frem, kan man også vinne folks hjerter!

Våre målinger viser at mange lykkes med akkurat dette. Ved kun å se på snittnivået som vises til i denne artikkelen, kan man fort få tunnelsyn. Det er viktig å vurdere hver enkelt annonsørs forutsetninger (posisjon, merkestyrke, markedsandel, kategori, lavinteresse/høyinteresse etc.) for å si noe om effekt som skapes.

Kort oppsummert ser vi blant mange av våre annonsører svært sterke indikasjoner på at innholdsmarkedsføring leverer på oppgaven. Helt alene eller i samspill med hele mediemixen som benyttes.

Vil du lese mer om hvordan vi har skapt suksess sammen med noen av våre kunder? Ta en titt på noen av casene våre her.

Vil du vite mer om mulighetene for å lage godt innhold i Aller Media? Les om Aller Concept Store her.

Har du spørsmål til målinger eller ønsker en fagprat over en kopp kaffe? Ta kontakt!

*Metode. Vi benytter Hotjar eller Questback som verktøy og spør utelukkende lesere «der og da» mens de befinner seg i artikkelen. De må ha fullført minimum 50% av innholdet for å bli invitert til undersøkelse, og de trigges ikke av noen som helst form for premier.

Tallene baserer seg på 50+ gjennomførte målinger og vises som median på tvers av disse.