Nyheter

Publisert: 05.10.2022

Av Amber Sophia Rupani

Velg trygge, redaktørstyrte medier

- Velger du Dagbladet skal du vite at du annonserer i et trygt, relevant og redaktørstyrt miljø, sier Dagbladets Alexandra Beverfjord.
Redaktørstyrte medier er regulerte og transparente, og skaper et forutsigbart miljø for annonsører. - Undersøkelsen viser at befolkningen i Norge har høy tillit til mediene sammenlignet med mange andre land. Dette er svært positive tall for norske medier, sier Alexandra Beverfjord, sjefredaktør i Dagbladet.
Redaktørstyrte medier er regulerte og transparente, og skaper et forutsigbart miljø for annonsører. - Undersøkelsen viser at befolkningen i Norge har høy tillit til mediene sammenlignet med mange andre land. Dette er svært positive tall for norske medier, sier Alexandra Beverfjord, sjefredaktør i Dagbladet.

- Dagbladet er det nettstedet i Norge som vokser mest. Vi har drevet nyhetsformidling siden 1869, og er blant landets beste redaksjoner når det kommer til presseetikk, forteller Alexandra Beverfjord, sjefredaktør i Dagbladet.

Hun viser til at Dagbladet er blant de nasjonale mediene som har hatt færrest fellelser i Pressens Faglige Utvalg (PFU) de siste årene.

- I motsetning til sosiale medier, følger vi pressens Vær Varsom Plakat. Vi jobber systematisk for å unngå feil og med å rydde opp de gangene vi gjør noe feil – og dette er årsaken til at Dagbladet i dag er blant de nasjonale mediehusene som gjør det best innen presseetikk.

Brand Safety skal beskytte merkevarens omdømme mot skadelig innflytelse, som følge av upassende innhold. Innenfor mediebransjen innebærer dette å skape et trygt miljø for annonsører og samarbeidspartnere, og sørge for å unngå situasjoner som kan ha negativ effekt på bedriften.

Tilliten til norske mediehus øker

Ifølge Den store annonsørrapporten fra ANFO har norske annonsører betydelig større tillit til kvaliteten på eksponering i norske medier enn i utenlandske. Vi kan også se at tilliten til redaktørstyrte medier er en global trend. I England er det hele 87% som mener merkevarer bør være forsiktige med hvor de annonserer.

15. juni kom Reuters Digital News Report 2022 ut. Dette er den største undersøkelsen av digital nyhetsbruk, og man undersøker her blant annet de ulike medienes tillit. Dagbladet har for eksempel høyere tillit på denne målingen enn både BBC i UK og New York Times i England.

- Undersøkelsen viser at befolkningen i Norge har høy tillit til mediene sammenlignet med mange andre land. Dette er svært positive tall for norske medier, sier Beverfjord.

Redaktørstyrte medier er regulerte og transparente, og skaper et forutsigbart miljø for annonsører. Dagbladet har over flere år systematisk jobbet med presseetikk gjennom strenge rutiner og kontrollmekanismer. Slik sørger Dagbladet for at også annonsører havner i et trygt etisk miljø.

- De siste årene har vi satset betydelig for å styrke journalistikken og skape et sterkere produkt. Stadig flere nordmenn velger Dagbladet som nyhetsdestinasjon. Leserne skal vite hva de kan forvente av Dagbladet, og de skal kunne stole på det vi publiserer er sant, sier Beverfjord.

Redaktørmedier respekterer lovverk og er opptatt av sikkerhet og personvern for brukerne. Norsk presse jobber innenfor det etiske rammeverket Vær Varsom-plakaten. Bransjen har som helhet hatt et stadig sterkere fokus på presseetikk de siste årene. Derfor styrker også tradisjonelle medier seg mot sosiale medier.

Alexandra beverfjord 980x674 bruk dette 980x674

Frykten for falske nyheter

- Som samfunn har vi over år hatt utfordringer med falske nyheter, fordi flere internasjonale aktører har vært benyttet til å videreformidle desinformasjon, hets og ekstremt innhold. Det er flere årsaker til at falske nyheter oppstår. Noen aktører er ute etter å skape politisk uro. Andre aktører er ute etter å tjene penger ved å selge annonser på usanne nyheter. Det er svært problematisk, sier Beverfjord.

Dagbladet bruker betydelige ressurser for å sørge for ryddige kommentarfelt og for å skape et trygt miljø for både leseren og annonsøren.

- Et av Dagbladets viktigste samfunnsoppdrag er å drive løpende nyhetsformidling for hele befolkningen. Hver dag benytter 1,4 millioner nordmenn seg av Dagbladets journalistikk. Vi vet at vi er særlig viktige for våre lesere når store og alvorlige hendelser inntreffer. Under Ukraina-krigen har Dagbladet hatt en særdeles omfattende dekning. I slike situasjoner er vi opptatt av å få frem mest mulig sannferdig informasjon, slik at leserne selv blir i bedre stand til å forstå hva som skjer, sier Beverfjord.

Dagbladet har opplevd en betydelig leservekst under Ukraina-krigen. Beverfjord peker på Dagbladets etablering av en egen «public service»-gruppe, hvis hovedformål var å tilgjengeliggjøre mest mulig fakta, grafikk og bakgrunnsinformasjon, som en viktig årsak til denne veksten.

Derfor bør du annonsere hos oss

Aller Media lager kontekstuelle saker og innhold for våre annonsører. Vi vet hvilke målgrupper vi ønsker å snakke med, og lager et produkt vi vet funker.

I Aller Media er din merkevare i trygge hender, og mottakeren i et trygt og høyrelevant miljø. Vi er et mediehus som tar presseetikk svært alvorlig, og som sørger for at din merkevare havner innenfor et trygt, etisk rammeverk.

- Når du velger Dagbladet, velger du å annonsere i en av Norges største og mest fremoverlente aviser. Dagbladet har både enorm trafikk og kontroll over egen data, noe som bare blir stadig viktigere, sier Beverfjord.

Ønsker du å vite mer om annonseringsmuligheter for akkurat din merkevare? Ta kontakt med vår salgsavdeling – vi tar gjerne en prat!